UE

ZAKŁADY CHEMICZNE ”Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. od wielu lat są uznanym producentem nawozów oraz siarki konfekcjonowanej.

ZAKŁADY CHEMICZNE “Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. są firmą specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości nawozów rolniczych, ogrodniczych oraz siarki konfekcjonowanej.

Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową.

Świadczymy także specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jesteśmy innowacyjną i aktywnie działającą firmą, stale dostosowującą swoją produkcję do zapotrzebowania i wymagań klienta poprzez ulepszanie produkowanych wyrobów i poszerzanie asortymentu.

Produkowane nawozy przez Spółkę, takie jak: Tarnogran, Unifoska, Wap Mag, Superfosfat, Wigor czy Siarczan Magnezu, są szeroko znane i stosowane przez rolników w Polsce i zagranicą.

Siarka konfekcjonowana, sprzedawana do renomowanych firm w przemyśle chemicznym, gumowym, celulozowym czy farmaceutycznym jest wysoko oceniana przez naszych odbiorców, co potwierdzają wieloletnią współpracą. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. od chwili powstania kładą szczególny nacisk na najwyższą jakość wyrobów i usług oraz sprawną obsługę klientów. Nasz wysiłek i zaangażowanie zyskują odzwierciedlenie w licznych przyznanych dla naszych wyrobów - na targach, wystawach i konkursach - nagrodach i wyróżnieniach. Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość wyrobów i dobro klienta są przyznane Certyfikaty. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001 wydany przez Bureau Veritas Certification oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Misja i wizja

Skutecznie dążymy

do celu.

Historia

Tworzymy ją

każdego dnia.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. powstały we wrześniu 2001 roku w wyniku restrukturyzacji Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku były jednym z największych producentów siarki na świecie. Historia produkcji nawozów w Tarnobrzegu - Machowie zaczyna się w grudniu 1961 roku, kiedy to po odkryciu bogatych złóż siarki w rejonie Tarnobrzega przez prof. Stanisława Pawłowskiego, w ramach przetwarzania wydobywanej siarki, powstał Oddział Superfosfatu Pylistego o zdolności produkcyjnej 200 tys. ton rocznie superfosfatu prostego. W latach 1961–1969 w wyniku modernizacji i rozbudowy powstała największa fabryka produkująca nawozy fosforowe w Polsce - Zakład Produkcji Nawozów - z czterema liniami do produkcji superfosfatu prostego pylistego i czterema liniami do granulacji superfosfatu. Rekordowa wielkość produkcji wynosiła ponad 1 mln 400 tys. ton SSP rocznie. W latach dziewięćdziesiątych, w okresie zmian społeczno-gospodarczych, w wyniku ograniczenia dotacji państwowych uległ zahamowania zbyt nawozów co wiązało się ze znacznym ograniczeniem produkcji nawozów w kraju.

Lata dziewięćdziesiąte to okres dostosowywania funkcjonowania zakładu w tym produkcji chemicznej do nowych realiów gospodarki rynkowej m. in. poprzez poszerzenie produkcji o nawozy wieloskładnikowe w tym blendingii nawozowe, pylisty USP a także środki ochrony roślin i różne formy siarki. Lata 2001-2011 to okres dynamicznego rozwoju Spółki, wynikającego nie tylko z podjętych działań organizacyjnych, uruchomienia nowych linii technologicznych oraz wprowadzenia do produkcji wysokiej jakości nawozów mineralnych i siarki konfekcjonowanej ale również wykorzystania przez wysoko wykwalifikowaną załogę doświadczeń zdobytych w okresie 50 lat produkcji nawozów w Tarnobrzegu – Machowie. Głównym atutem Spółki jest doświadczona załoga, która wsparta młodą wysoko wykształconą kadrą inżynierską sprawia, iż Zakłady Chemiczne „Siarkopol” są uznanym producentem nawozów wieloskładnikowych i siarki konfekcjonowanej na rynkach krajowych i zagranicznych. Dzięki stałej współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi takimi jak Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (obecnie Instytut Nowych Syntez Chemicznych), Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Chemii Organicznej w Warszawie, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (obecnie Instytut Ogrodnictwa), Akademia Rolnicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG regularnie poszerzają produkowany asortyment nawozów i siarki konfekcjonowanej.

Aktualności

Jesteś ciekaw co dzieje

się w naszej firmie?