WYSZUKIWARKA

NAWOZY ROLNICZE


1. Nawozy granulowane
1.1. Superfosfat prosty granulowany P(CaS) 19-(25-32)   

1.2. Unifoska 01 NPK(CaS) 8,5-8,5-8,5-(11-15)   

1.3. Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(16-12)   

1.4. Potafoska Magnezowana PK(CaMgS) 13-13-(13-4-9)   

1.5. Tarnogran PK(CaMgS) 12-23-(6-4-4)   

1.6. Tarnogran R z Borem NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z Borem   

1.7. Tarnogran K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-21) z B, Zn  

1.8. Tarnogran 9 NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-9) - nawóz o obniżonej zawartości chloru  

1.9. Tarnogran 15 NPK(CaMgS) 9-15-15 (3-3-13)  

1.10. Tarnogran 21 NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-18)  

1.11. Tarnogran 25 NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)  

1.12. Wap Mag z mikroelementami CaMg 28-16 + B, Cu, Mn, ZN   

1.13. Wap Mag CaMg 28-16   

1.14. WIGOR S   

1.15. SIARCZAN MAGNEZU MgS 21-30   

2. Nawozy pyliste
2.1. Superfosfat prosty pylisty P(CaS) 18-(23-31)   

2.2. Dolomit mielony CaO + MgO 45%   

3. Nawozy płynne
3.1. Pro Siarka S 800 SC     

1.1. Superfosfat prosty granulowany P(CaS) 19-(25-32)    

Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych

Przeznaczenie:

Superfosfat prosty jest uniwersalnym nawozem, nadającym się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
i na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Daje też dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Właściwości.

SUPERFOSFAT PROSTY GRANULOWANY zawiera 19% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego,
32% siarki przyswajalnej (S) potrzebnej roślinom do tworzenia białek oraz 25% wapnia (CaO).
Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.

Granulowana forma nawozu ogranicza powstawanie w glebie trudno dostępnych dla roślin fosforanów glinowych
i żelazowych. Umożliwia to stosowanie nawozu na glebach o różnym odczynie.

Zasady stosowania.

Superfosfat prosty granulowany jest nawozem przedsiewnym.
Należy zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm.
Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Można go mieszać w dowolnym czasie z wszystkimi nawozami potasowymi a na krótko przed rozsiewem z nawozami azotowymi.

Dawki (kg/ha).

Podane dawki są orientacyjne i wskazane jest ich dostosowanie do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby
w fosfor.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboża jare 210 280 350
Zboża ozime 250 320 390
Rzepak 300 350 400
Buraki 350 400 450
Ziemniaki 180 240 300
Kukurydza 300 375 450
Strączkowe 200 250 300
Motylkowe drobnonasienne 200 275 350
Użytki zielone 200 250 300

powrót ^


1.2. Unifoska 01 NPK(CaS) 8,5-8,5-8,5-(11-15)    

Do nawożenia zbóż oraz użytków zielonych.
Zawiera wapń i siarkę.

Przeznaczenie.

Nawóz zalecany jest do nawożenia zbóż jarych, kukurydzy, buraków i ziemniaków szczególnie uprawianych na oborniku
oraz innych roślin o dużych wymaganiach względem azotu i fosforu wysiewanych wiosną.
Jest również przydatny do wczesnowiosennego stosowania na użytkach zielonych.

Właściwości

UNIFOSKA 01 zawiera 8,5% azotu (N) w formie amonowej, 8,5 % fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego,
8,5% potasu (K20) w postaci soli potasowej, 11% wapnia oraz 15% siarki przyswajalnej (S) niezbędnej roślinom do bu-
dowy białek.

Zasady stosowania

Jest nawozem przedsiewnym. Można stosować go na wszystkich rodzajach gleb.
Po rozsiewie należy go wymieszać z glebą na głębokość 15cm.
Na użytkach zielonych rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboża jare 300 450 600
Buraki (na oborniku) 500 550 600
Ziemniaki (na oborniku) 450 500 550
Kukurydza 400 550 700
Łąki kośne (siano) 400 550 700
Pastwiska 400 525 650

powrót ^


1.3. Unifoska 02 NPK(CaS) 4-12-12-(16-12)    

Do nawożenia zbóż oraz rzepaku.

Przeznaczenie

Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego.
Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i na użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych roślin.

Właściwości

Unifoska 02 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosfor (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego,
12% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 16% wapnia (CaO), 12% siarki przyswajalnej (S).

Wszystkie składniki zawarte w nawozie występują w formach łatwo dostępnych. Z granuli uwalniają się stopniowo, zapewniając tym samym odpowiednie odżywianie roślin w całym okresie wegetacji. Obok podstawowych makro-
elementów, tj. azotu, fosforu i potasu, nawóz zawiera również wapń i siarkę. Siarka polepsza jakość i zawartość białka
w ziarnie oraz zwiększa odporność roślin na wymarzanie. Odpowiednia ilość wapnia zapewnia natomiast dobre
ukorzenienie się roślin oraz sprzyja pobieraniu pozostałych składników pokarmowych.

Przy nawożeniu użytków zielonych regenerując węzły krzewienia traw, zawarta w nawozie siarka poprawia smakowitość
runi dla zwierząt.

Zasady stosowania

Jest to nawóz przedsiewny.
Należy zmieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm.
Na użytkach zielonych rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboże ozime 350 450 550
Zboże jare 250 375 500
Rzepak 300 425 550
Buraki cukrowe 350 475 600
Strączkowe i motylkowe
drobnonasienne
300 425 550
Użytki zielone 350 500 650

powrót ^


1.4. Potafoska magnezowana PK(CaMgS) 13-13-(13-4-9)    

Szczególnie zalecany do nawożenia zbóż i rzepaku
Zawiera również wapń, magnez i siarkę

Przeznaczenie

Nawóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności do stosowania na glebach ubogich w magnez i na użytki zielone,
gdzie poprawia jakość pasz. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawy polowej szczególnie pod zboża ozime i rzepak.

Właściwości

Potafoska Magnezowana - granulowana zawiera 13% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego, 13% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 13% wapnia (CaO), 4% magnezu (MgO) w formie węglanowej), 9% siarki przyswajalnej (S) niezbędnej roślinom do budowy białek. Wszystkie składniki są łatwo dostępne dla roślin.

Zasady stosowania

Nawóz należy stosować przedsiewnie.
Zalecane jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm.
Na użytkach zielonych stosuje się wczesną wiosną, według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Dawki (kg/ha)

Podane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny względem fosforu
i do wielkości spodziewanego plonu.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboża jare 200 275 350
Zboża ozime 300 365 430
Ziemniaki (na oborniku) 300 390 480
Rzepak ozimy 300 410 520
Buraki (na oborniku) 410 515 620
Kukurydza (na silos) 370 460 570
Strączkowe i motylkowe 280 305 430
Użytki zielone 270 345 420

powrót ^


1.5. Tarnogran PK(CaMgS) 12-23-(6-4-4)    

Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.
Zawiera wapń, magnez w formie siarczanowej oraz siarkę.

Przeznaczenie

Nawóz może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, zwłaszcza w uprawie zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych oraz użytków zielonych.

Właściwości

TARNOGRAN jest nawozem wieloskładnikowym, zawierającym 12 % fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 23% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 4% magnezu (Mg) w postaci siarczanu
magnezu, 4% siarki w postaci siarczanowej.

W skład nawozu wchodzą związki chemiczne o zróżnicowanej szybkości uwalniania się do gleby.
Umożliwia to roślinom korzystanie przez cały okres wegetacji ze składników uwalniających się z granuli.
Zawarty w nawozie magnez w formie siarczanowej, przyczyni się do lepszego wykorzystania pozostałych składników pokarmowych.

Nadaje się do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, zwłaszcza na gleby o odczynie obniżonym.

Zasady stosowania

Nawóz należy stosować jak najwcześniej przed wysiewem i dokładnie wymieszać z glebą podczas wykonywania przedsiewnych zabiegów agrotechnicznych. Przy ustalaniu dawki nawozu należy uwzględnić przedplon, zasobność
gleby w fosfor i potas oraz zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe w różnych fazach rozwoju.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Buraki cukrowe 400 500 600
Rzepak ozimy 250 400 550
Kukurydza 300 550 800
Zboża ozime 200 350 500
Użytki zielone 200 350 500
Strączkowe 200 400 600

powrót ^


1.6. Tarnogran R z BOREM NPK(CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) z B    

Do nawożenia rzepaku.
Zawiera wapń, magnez w formie siarczanowej oraz siarkę.

Przeznaczenie

Nawóz zalecany jest do nawożenia roślin wymagających obok podstawowych makroelementów dobrego zaopatrzenia w wapń, magnez i siarkę, takich jak rzepak, gorczyca biała, kapusta i rośliny strączkowe a także rośliny okopowe.

Właściwości

TARNOGRAN R z BOREM zawiera 3% azotu (N) w formie amonowej, 9% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 19% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 5% wapnia (CaO), 3% magnezu w postaci siarczanu magnezu, 21% s iarki w postaci siarczanowej, 02% boru (B).

Zawarta w nawozie startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny. Zróżnicowana szybkość uwalniania się różnych form fosforu zawartych w nawozie pozwala na zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w ciągu całego okresu weget acji roślin. Zawartość fosforu i potasu są dobrane w sposób umożliwiający stosowanie nawozu na glebach o różnej zasobności w oba składniki. Korzystny wpływ na ostateczny plon mają również pozostałe składniki mineralne zawarte w nawoz ie:

 • Wapń – stanowi ważny składnik szczególnie w przypadku roślin oleistych i strączkowych (jest niezbędny do wzrostu brodawek korzeniowych roślin strączkowych);
 • Magnez – występuje w łatwo dostępnej postaci siarczanu magnezu, poprawia zimotrwałość nawożonych roślin oraz polepsza dorodność i zawartość białka w ziarnie;
 • Siarka – zawarta w nawozie w postaci siarczanowej, występuje w ilości zapewniającej pełne pokrycie zapotrzebowania nawet najbardziej wymagających pod tym względem roślin, dodatkowo zwiększa zawartość i jakość białka w ziarnie, zwiększa odpor ność roślin na choroby grzybowe oraz zmniejsza podatność łanu na wylęganie.
 • Bor – bierze udział w procesach kwitnienia i zawiązywania nasion.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego.
Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Rzepak ozimy 200 450 700
Rzepak jary 250 425 600
bobik, łubin biały, żółty, wąskolistny 200 450 700

powrót ^


1.7. TARNOGRAN K NPK(CaMgS) 3-10-21-(6-3-21) z B, Zn    

Zalecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
Optymalny zestaw mikroelementów i mikroskładników pokarmowych
Zawiera siarczan magnezu

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony.

Przeznaczenie

Tarnogran K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Właściwości

Tarnogran K jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym, zawierającym: 3% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 21% potasu (K2O) w formie soli potasowej, 6% wapnia (CaO), 3% magnezu (MgO)
w tym 2% w postaci siarczanowej, 21% siarki (SO3) oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,3% cynku (Zn) i 0,1% boru (B).

 • Azot – startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy wzrost roślin,
 • Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania,
 • Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji,
 • Magnez – szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej,
 • Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia
  w mikroskładniki pokarmowe,
 • Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem,
 • Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
kukurydza 500 650 800
buraki cukrowe i pastewne 550 720 900
zboża ozime 300 400 500
drzewa i krzewy owocowe 350 470 600

powrót ^


1.8. TARNOGRAN 9 NPK(CaMgS) 9-9-17-(5-2-9)    

Nawóz o obniżonej zawartości chloru

Zawiera potas i magnez w postaci siarczanowej
Szczególnie zalecany do nawożenia roślin okopowych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych

Przeznaczenie

Tarnogran 9 jest specjalistycznym nawozem przeznaczonym do nawożenia ziemniaków - szczególnie jadalnych, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz warzyw, drzew i krzewów owocowych.

Właściwości

Nawóz ten zawiera 3% azotu amonowego i 6% azotu amidowego (mocznikowego), 9% fosforu (P2O5) w formie fosforanowej, w tym 5% jako fosforan jedniowapniowy, 17% potasu (K2O) w tym 8,5% w formie siarczanu potasu i 8,5% w form ie chlorku potasu, 2% magnezu (MgO) w postaci siarczanu magnezu oraz 5% wapnia (CaO) i 9% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie.

Dzięki zawartości wszystkich podstawowych makroskładników Tarnogran 9:

 • Zapewnia optymalne wykorzystanie azotu (zawiera azot amonowy i amidowy oraz odpowiednią ilość siarki),
 • Przyczynia się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw (obniża zawartość chlorków w nawozie) a połączenie form siarczanowych potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki wpływa decydująco na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.
 • Ogranicza występowanie chorób przechowalniczych (wapń)
 • Wpływa korzystnie na wielkość i wybarwienie owoców, nadaje im aromat, ogranicza nadmierne gromadzenie się azotanów (siarczan magnezu).

Zasady stosowania nawozu

Nawóz należy stosować wiosną wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokośc 10-15 cm.
Nawóz ten wskazany jest do zastosowania na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i średniej w fosfor.

Dawki (kg/ha)

Podawane dawki są orientacyjne, wskazane jest ich dostosowanie do wymagań nawożonej rośliny oraz do wielkości spodziewanego plonu.
Uprawiane rośliny W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Ziemniaki jadalne bez obornika 500 600 700
Buraki bez obornika 600 700 800
Kukurydza 550 650 750
Zboża jare 350 450 550
Użytki zielone 400 500 600
Drzewa i krzewy owocowe 550 650 750
Warzywa w uprawach polowych 400 600 800
W przypadku nawożenia obornikiem dawki należy obniżyć o 30%.

powrót ^


1.9. Tarnogran 15 NPK(CaMgS) 9-15-15 (3-3-13)  

Do nawożenia zbóż, roślin okopowych oraz użytków zielonych.

Przeznaczenie

Nawóz TARNOGRAN 15 jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, granulowanym przeznaczonym do nawożenia :
zbóż jarych, użytków zielonych, buraków, ziemniaków, kukurydzy i wszystkich roślin o wysokim zapotrzebowaniu na azot i potas.

Właściwości

Tarnogran 15 wyprodukowany jest na bazie:

 • siarczanu amonu,
 • mocznika,
 • 15% (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • fosforytu częściowo rozpuszczalnego,
 • soli potasowej,
 • siarczanu magnezu.

Zawiera składniki pokarmowe w formach rozpuszczalnych w wodzie, łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zaletą nawozu jest wysoki stopień wykorzystania azotu dzięki stopniowemu uwalnianiu z obu występujących form (amonowej i amidowej).
Kompozycja mocznika z fosforanami wapnia oraz siarczanem magnezu w jednej granulce zapewnia wysoką efektywność i długotrwałe działanie nawozu.

Nawóz zawiera:

 • 3,7% azotu amonowego
 • 5,3% azotu amidowego (mocznikowego),
 • 15% (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • 15% (K2O) w formie chlorku potasu,
 • 3% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 3% magnezu (MgO) całkowitego oraz 13% (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

Stosowanie nawozu

Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm. Nawóz ten wskazany jest do zastosowania na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i fosfor.

Wielkość dawek nawozu

W zależności zasobności gleb w potas oraz zapotrzebowania na azot przez uprawiane rośliny i nawóz stosuje się w następujących dawkach:

Dawki w zależności od zawartości potasu w glebie kg/ha

Uprawiane ro?liny W zależności od zawartości potasu w glebie
zboża jare 300 450 600
buraki bez obornika 500 650 800
ziemniaki pastewne i przemysłowe bez obornika 500 650 800
kukurydza 400 550 700
ubytki zielone 400 550 700
drzewa i krzewy owocowe 500 650 780

powrˇt ^


1.11. Tarnogran 25 NPK (CaMgS) 5-10-25-(4-3-16)    

Do nawożenia roślin okopowych, rzepaku oraz zbóż

Zawiera wapn, magnez w formie siarczanowej
oraz siarkę

Przeznaczenie

Nawóz jest uniwersalnym granulowanym wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia:
buraków, kukurydzy, rzepaku, zbóż, ziemniaków, użytków zielonych oraz wszystkich innych roślin o wysokim zapotrzebowaniu względem potasu.

Właściwości

TARNOGRAN 25 jest nawozem wieloskładnikowym, zawierającym:

 • 5 % azotu (N) w formie amonowej,
 • 10% fosforu (P2O5 ) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • 25% potasu (K2O) w formie soli potasowej,
 • 4 % wapnia (CaO),
 • 3% magnezu w postaci siarczanu magnezu,
 • 16% siarki w postaci siarczanowej.

Zawiera składniki pokarmowe w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny. Granulowana forma nawozu ułatwia równomierny wysiew oraz powoduje systematyczne uwalnianie się składników pokarmowych.

Zasady stosowania

TARNOGRAN 25 należy stosować przedsiewnie, zarówno wiosną jak i jesienią.
Po wysiewie należy wymieszać go z glebą do głębokości 10-15 cm.

Można również wysiewać go w rzędy, w trakcie wysadzania roślin, w odległooeci 10 cm od rośliny.
W przypadku wysiewu rzędowego lub po wcześniejszym zastosowaniu obornika, dawkę nawozu należy zmniejszya o 30%.

Dawki (kg/ha)

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości potasu w glebie
buraki 300 800
kukurydza 300 800
rzepak ozimy 300 500
zboża ozime i jare 250 450
ziemniaki pastewne i przemysłowe 250 750
użytki zielone 200 500
rośliny strączkowe 250 500

powrót ^


1.12. WAP MAG Z MIKROELEMENTAMI CaMg 28-16 z B, Cu, Mo, Zn    

Szczególnie zalecany do nawożenia rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy.

Przeznaczenie

Nawóz przeznaczony jest do nawożenia roślin o wysokim poziomie intensywności produkcji, przede wszystkim rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy. Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od struktury. Może być stosowany samodzielnie lub jak o składnik mieszanek nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

Właściwości

WAP MAG zawiera 28% wapnia (CaO) w postaci siarczanowej i węglanowej, 16% magnezu (MgO) w postaci siarczanowej i węglanowej, maksimum 10% siarki (SO3) oraz dodatkowo mikroelementy: 0,1% boru (B), 0,1% miedzi (Cu), 0,012% molibdenu (Mo), 0,1% c ynku (Zn), Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności formy makroskładników występujących w nawozie sprzyjają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli w całym okresie wegetacji roślin.

 • Wapń - zapewnia dobre ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych, węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.
 • Magnez - zapewnia efektywne pobieranie i przetwarzanie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych - melasotworów), duża zawartość tłuszczu w nasionach roślin strączkowyc h i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin.
 • Siarka - reguluje wykorzystanie azotu oraz zwiększa zawartość białka w paszach i żywności.
 • Bor - bierze udział w przemianach węglowodanowych i białkowych, syntezie chlorofilu i asymilacji CO2 oraz wykształceniu tkanek twórczych, wierzchołka wzrostu łodygi i korzeni.
 • Cynk - bierze udział w przemianach energetycznych, syntezie witamin C,B,PP i chlorofilu, aktywuje regulatory wzrostu.
 • Miedź - wpływa na rozwój i budowę anatomiczną wielu tkanek oraz rozwój brodawek korzeniowych roślin motylkowych, zwiększa odporność na choroby grzybowe.
 • Molibden - bierze udział w przemianach azotu i fosforu, ułatwia przyswajanie żelaza, jest niezbędny w procesie wiązania azotu przez bakterie brodawkowe.

Zasady stosowania

WAP MAG Z MIKROELEMENTAMI jest nawozem przedsiewnym. Należy zmieszać go z glebą do głębokości 15 cm. Mieszanki z innymi nawozami najlepiej sporządzać bezpośrednio przed wysiewem.

Dawki (kg/ha)

Stosowana dawka nawozu powinna mieścić się w granicach 130-350 kg/ha (tj. 20-50 MgO/ha), przy czym ewentualnej jej korekty należy dokonać w zależności od zasobności gleby w wapń, magnez oraz mikroskładniki pokarmowe.

powrót ^


1.13. WAP MAG CaMg 28-16    

Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

Przeznaczenie

Nawóz przeznaczony jest do utrzymania w glebie odpowiedniej zawartości makroelementów takich jak wapń, magnez i siarka. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie gleby niezależnie od ich struktury. Może być stosowany samodzie lnie lub jako składnik mieszanek nawozowych przygotowywanych pod konkretne potrzeby nawożonej rośliny.

Właściwości

WAP MAG zawiera 28% wapnia (CaO) w postaci siarczanowej i węglanowej, 16% magnezu (MgO) w postaci siarczanowej
i węglanowej oraz maksimum 10% siarki (SO3). Zróżnicowane pod względem rozpuszczalności formy składników występujących w nawozie sprzyjają systematycznemu uwalnianiu składników z granuli w całym okresie wegetacji roślin.

 • Wapń – zapewnia dobre ukorzenienie się roślin, korzystne warunki do pobierania innych składników pokarmowych, większą zdrowotność roślin uprawnych, węglanowa forma wapnia dodatkowo lokalnie odkwasza glebę.
 • Magnez – zapewnia dużą zawartość białka w ziarnie i paszach, efektywne pobieranie i przetworzenie azotu w plon, dużą zawartość cukru w korzeniach (przy jednoczesnym spadku związków niepożądanych – melasotworów), dużą zawa rtość tłuszczu w nasionach roślin strączkowych i oleistych, wyższą zdrowotność uprawianych roślin oraz polepsza wartość wypiekową ziarna pszenic konsumpcyjnych.
 • Siarka – reguluje wykorzystanie oraz zwiększa zawartość białka w paszach i żywności.

Zasady stosowania

WAP MAG jest nawozem przedsiewnym. Należy zmieszać go z glebą głębokości 15 cm.
Mieszanki z innymi nawozami najlepiej jest sporządzać bezpośrednio przed wysiewem.

Dawki (kg/ha)

Stosowana dawka nawozu WAP MAG powinna mieścić się w granicach 130-480 kg/ha tj, 20-60 kg MgO/ha), przy czym ewentualnej jej korekty
należy dokonać w zależności od zasobności gleby w wapń i magnez.

powrót ^


1.14. WIGOR S 90%  

Karta charakterystyki   PL   CZ   DE   EN   HU   LT   LV   RO   RU   SK

Do nawożenia roślin siarkolubnych

Przeznaczenie

Wigor S jest specjalistycznym nawozem przenaczonym do nawożenia roślin siarkolubnych, sporządzania mieszanek nawozowych a w dłuższym okresie czasu do obniżania pH gleby.

Właściwości

Wigor S jest nawozem granulowanym, zawierającym 90% siarki.
Zawarty w nawozie bentonit (pH>7), dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki.
Cząsteczki siarki ulegają w glebie utlenieniu przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej przyswajalnej przez rośliny.
Efekt wzrostu siarczanów w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w trakcie całego okresu wegetacji.

Funkcje siarki w rozwoju roślin:
 • Jest niezbędna w procesie syntezy białek,
 • Przyczynia się do zmniejszenia udziału niebiałkowych form azotu w roślinie (m. in. azotanów),
 • Podnosi walory smakowe i zapachowe roślin (cebula, czosnek),
 • Zwiększa odporność roślin uprawnych na choroby i szkodniki oraz mróz i suszę.

Zasady stosowania

Zalecane jest wysiewanie nawozu jesienią, wiosną zaś pod szybko rosnące uprawy zbóż, kukurydzę i warzywa.
Nawóz należy wymieszać z glebą.

Uprawiane rośliny Dawka (kg/ha)
rzepak ozimy 20-40
kapustne 10-40
pszenica 15-20
rzodkiewka 35-40
jęczmień 10-15
cebulowate 10-15
burak cukrowy 30-35
marchew 10-15
kukurydza 15-20
burak czerwony 10-30
groch 15-20
pomidory 10-30
lucerna 15-20
fasola 5-10

powrót ^


1.15. SIARCZAN MAGNEZU MgS 21-30  

Nawóz WE
Nawóz nieorganiczny granulowany

SIARCZAN MAGNEZU

MgS 21-30
Do stosowania posypowego

PRZEZNACZENIE

Siarczan magnezu granulowany MgS 21-30 to nawóz szybko eliminujący niedobory magnezu i siarki.
Może byc stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie samodzielnie lub w połączeniu z innymi nawozami.

WŁAŚCIWOŚCI

Granulowana forma zapewnia dobrą aplikację a dobrze rozpuszczalne formy magnezu i siarki zapewniają szybkie pobieranie tych składników przez rośliny.

Siarka zawarta w nawozie ma istotne znaczenie dla prawidłowego wzrostu i plonowania roślin.
Niedobory tego pierwiastka prowadzą do spadku aktywności procesów biologicznych, zachodzących podczas wzrostu rośliny.

Pierwiastek ten jest niezbędnym składnikiem w procesach syntezy chlorofilu oraz białka.

ZASADY STOSOWANIA

Nawóz najlepiej wymieszać z glebą podczas upraw wiosennych lub jesiennych, może być stosowany również powierzchniowo najlepiej przed przewidywanymi opadami deszczu.

Dawki (uprawy rolnicze) kg/ha

Uprawy Dawka nawozu kg/ha
rzepak 180-200
buraki 140-170
rośliny motylkowe 150-180
kukurydza 160-190
zboża jare 100-130
użytki zielone 80-100

Dawki (uprawy sadownicze i polowe uprawy warzyw) kg/ha.

Uprawiana roślina / potrzeby nawozowe Dawka nawozu kg/ha
drzewa i krzewa owocowe 100-120
kapusta głowiasta, brukselka czerwona 180-200
kapusta pekińska 170-190
kalafior, pomidor, groch, brokuł, por, burak ćwikłowy 170-190
fasola szparagowa, marchew 160-180
ogórek 150-180
seler naciowy i korzeniowy 150-170
kalarepa, szparag, rzodkiew, cebula, pietruszka 150-170
cykoria sałatowa 140-160

powrót ^


2.1. SUPERFOSFAT PROSTY PYLISTY P(CaS) 18-(23-31)    

Do nawożenia wszystkich roślin uprawnych.

Przeznaczenie.

Nawóz przeznaczony jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej.
Z uwagi na formę pylistą jest szczególnie przydatny w wiosennym nawożeniu użytków zielonych.
Nadaje się na wszystkie gleby niezależnie od ich składu mechanicznego.

Właściwości.

SUPERFOSFAT PROSTY PYLISTY – zawiera :
18% fosforu (P2O5) w formie fosforu jednowapniowego,
31% siarki przyswajalnej (S) potrzebnej roślinom do tworzenia białek oraz 23% wapnia (CaO).
Nawóz zawiera również występujące w naturalnych fosforytach mikroelementy.

Zasady stosowania.

Superfosfat prosty granulowany jest nawozem przedsiewnym.
Należy zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm.
Na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i zostaje stopniowo przemieszczany w głąb przez wody opadowe.

Dawki (kg/ha).

Podane dawki są orientacyjne i wskazane jest ich dostosowanie do wielkości zakładanego plonu oraz zasobności gleby w fosfor.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Zboża jare 180 265 350
Zboża ozimę 210 250 390
Rzepak 200 300 400
Buraki 250 350 450
Ziemniaki 150 225 300
Kukurydza 250 350 450
Strączkowe 150 225 300
Motylkowe drobnonasienne 200 275 350
Użytki zielone 210 332 455

powrót ^


2.2. DOLOMIT MIELONY  

Suma tlenków wapnia i magnezu (CaO + MgO) - min. 45%
W tym: tlenek magnezu (MgO) min. 15%

Przeznaczenie.

Dolomit mielony (węglan wapniowo-magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartośc magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez.

Właściwości.

Nawóz wapniowo-magnezowy ma działanie odkwaszające a obecność magnezu, niezbędnego roślinom, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

Wielkość dawek nawozu

Dawka t/ha Gleby
lekkie średnie ciężkie
2-3 3-4 4-5

Dla utrzymania właściwego odczynu gleby nawożenie takie powinno być co kilka lat powtarzane.

Zasady stosowania.

Zalecane jest wprowadzenie nawozu poprzez jego zmieszanie z glebą, na głębokości ok. 15-20 cm.
Pod rośliny ozime na glebach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną.
W przpadku roślin jarego siewu czy sadzenia - pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
Dopuszczalne jest stosowanie nawozu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale działanie jego będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.
Każdorazowo nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.

powrót ^


3. PRO-SIARKA S 800 SC

Karta charakterystyki   PL   DE   EN   SK

Nawóz mineralny zawiesinowy
Zawiera siarkę zmikronizowaną - 800 g S w 1 litrze nawozu
Reguluje wykorzystanie azotu
• Poprawia jakość plonów
• Zwiększa zdrowotność roślin
• Wykazuje działanie grzybobójcze

Na znacznym areale użytków rolnych w Polsce występuje niedobór siarki, w związku z tym coraz większego znaczenia
nabiera odpowiednie nawożenie tym składnikiem.

Stosowanie siarki w postaci siarczanowej jest uzasadnione, jednak jej wykorzystanie w takim przypadku jest niewielkie
nie przekracza 20%.

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak:
rzepak, buraki cukrowe.

Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju - rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu - dojrzewania (rzepak).

Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie rośli.

Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:

1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu.

2. Poprawę jakości plonów:

 • wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych – które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
 • wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
 • wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
 • wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
 • zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
 • wzrost zawartości skrobii w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
 • zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych.

3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).

4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.

5. Choroby kontrolowane przynajmniej częściowo przez siarkę:

 • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
 • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
 • Zboża – mączniak prawdziwy.

6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych:
cebuli, czosnku; siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina– cebula i chrzan, allicyna – czosnek).

Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu.

Gatunek uprawianej
rośliny
Dawka
nawozu
1/ha
Zalecana ilość
wody
1/ha
Termin stosowania
nawozu lub
faza rozwojowa
rośliny
Faza
rozwojowa
rośliny wg
skali BBA
rzepak ozimy 5 300 - 500 jesienią po
wschodach roślin
10 - 29
8 300 - 500 wczesną wiosną 30 - 50
6 300 - 500 przed
kwitnieniem
50 - 57
jęczmień,
pszenica,
żyto
8 300 - 500 po wschodach
do początku
krzewienia
10 - 19 1)
jęczmień browarny,
pszenżyto
5 300 - 500 koniec krzewienia
strzelanie
w źdźbło
23 - 30 1)
owies 5 300 - 500 do końca fazy
kłoszenia
32 - 591)
kukurydza na ziarno
i na kiszonkę
10 700 - 1000 w pełni rozwinięte
2 - 6 liście
19 - 24
ziemniak 5 300 - 500 kilkakrotnie,
począwszy od
fazy rozwoju
liści do końca
kwitnienia
21 - 70
burak cukrowy 5 300 - 500 w okresie
rozwoju liści
20 - 26
5 300 - 500 3 - 4 tygodnie po
zwarciu rzędów
31 - 33
peluszka, groch 8 300 - 500 w okresie od
1 do 4 w pełni
wykształconych
liści
11 - 19
łubin,
słonecznik
5 300 - 500 do fazy
kwitnienia
30 - 59
użytki zielone 20 3000 - 4000 przed ruszeniem
wegetacji
-
chmiel 5 800 - 1000 po naprowadzeniu
chmielu na
przewodniki
-
5 1500 - 2000 po osiągnięciu
przez chmiel
siatki
-
5 2500 - 3000 w fazie kwitnienia
i później
-

1) wg skali Zadoksa

powrót ^