WYSZUKIWARKA

NAWOZY OGRODNICZE

1. BONTAR NPK(CaMgS) 3-9-15-(5-4-12)

2. BONTAR T PK(CaMgS) 5-30 - (6-4-14) z B

3. BONTAR MAX z mikroskładnikami NPK(CaS) 11-9-17-(3-10) z B, Cu, Fe, Zn   Nowość !

4. DOLOMIT mielony

5. OGRÓD 2001 NPK(Mg) 9,3-5-9,3-(3) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

6. OGRÓD 2001 do trawników NPK(CaMgS) 8-9-10-(5-2-12) z Fe  

7. OGRÓD 2001 pod iglaki NPK(CaMgS) 5-9-12-(5-4-12) z B, Cu, Fe, Zn  

8. OGRÓD 2001 pod truskawki i maliny NPK(CaMgS) 9-9-15-(5-2-12) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn  

9. OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł MgS 21-30   Nowość !

10. OGRÓD 2001 Trawnik MAX NPK(CaMgS) 12-8-12-(2-3-6) z Cu, Fe, Zn   Nowość !

11. WIGOR S Pro S 87  
Nawozy Ogrodnicze

1. BONTAR NPK(CaMgS) 3-9-15-(5-4-12) [opakowanie 25 kg, 50 kg]    

Nawóz bezchlorkowy.
Zalecany do nawożenia ziemniaków jadalnych, drzew i krzewów owocowych oraz warzyw.
Zawiera wapń, magnez w formie siarczanowej oraz siarkę.

Przeznaczenie.

Nawóz zawiera potas wyłącznie w formie siarczanowej, zalecany jest do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru,
takich jak: ziemniaki, drzewa i krzewy owocowe, warzywa chmiel i tytoń.

Ze względu na wysoką zawartość siarki nawóz jest przydatny w nawożeniu roślin siarkolubnych, takich jak: rzepak, groch rośliny motylkowe i kapustne.

Właściwości

Nawóz zawiera :
 • 3% azotu (N) w formie amonowej,
 • 9% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • 15% potasu (K2O) w formie siarczanu potasowego,
 • 5% wapnia (CaO),
 • 4% magnezu (MgO) w postaci siarczanu magnezu,
 • 12% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie.

Zawarte w nawozie siarczanowe formy potasu i magnezu korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin oaz poprawiają jakość plonu.

Zasady stosowania

W uprawie ziemniaków jadalnych nawóz można stosować zarówno przedsiewnie jak i pogłównie pod któryś z zabiegów pielęgnacyjnych.
Na plantacjach warzyw nawóz należy wymieszać z glebą na głębokość ok. 10 cm.

Większość warzyw uprawianych w warunkach polowych wrażliwa jest na chlor w początkowym okresie wzrostu w stadium kiełkowania
i rozsady. Dlatego nawóz zalecany jest do stosowania zarówno przed siewem nasion, sadzeniem rozsady jak we wczesnym nawożeniu pogłównym.

W sadach i szkółkach drzew nawóz należy równomiernie rozprowadzić wokół drzewa lub krzewu.
Warunkiem skuteczności tego zabiegu jest wymieszanie nawozu z glebą lub nawodnienie plantacji.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Ziemniaki jadalne 300 350 400
Drzewa i krzewy owocowe 200 300 400
Szkółki drzew iglastych 200 400 600
Kapusta 200 250 300
Kukurydza 300 350 400
Buraki cukrowe 300 350 400
Rzepak ozimy 400 600 800
Tytoń, chmiel 300 350 400
Fasola, groch 300 550 800
Cebula 200 400 600
Ogórki 200 300 400
Sałata 200 350 500
Truskawki, maliny 200 250 300
Marchewka, pomidory 200 300 400

powrót ^


2. BONTAR T PK(CaMgS) 5-30 - (6-4-14) z B    

BONTAR T z borem dla upraw wrażliwych na chlorki

Nawóz WE

Nawóz nieorganiczny granulowany, bezchlorkowy z wapniem, magnezem, siarką i borem

Zawiera siarczan magnezu

Nawóz nieorganiczny granulowany

Bezchlorkowy z wapniem, siarczanem magnezu, siarką i borem

PRZEZNACZENIE

Bontar T jest specjalistycznym nawozem ogrodniczym, przeznaczonym do nawożenia, drzew i krzewów owocowych, warzyw oraz tytoniu. Może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb oraz w szklarniach i tunelach foliowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Specjalistyczna formuła nawozu zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w potas, wapń, siarkę, magnez oraz ważny mikroelement - bor. Nawóz wyprodukowany jest na bazie superfosfatu prostego, siarczanu potasu i siarczanu magnezu.

Zawiera:

 • 5% fosforu (P2O5)
 • 30% potasu (K2O),
 • 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 4% magnezu (MgO),
 • 14% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie i 0,2% boru (B).

Granulowana forma nawozu ułatwia wysiew oraz umożliwia stopniowe uwalnianie się składników pokarmowych. Poszczególne składniki nawozu spełniają następującą funkcję:

Fosfor

 • jest niezbędny do odpowiedniego rozwoju systemu korzeniowego,

Potas (w postaci siarczanu potasu)

 • poprawia smak, wygląd, kolor i zapach, tylko potas w postaci siarczanowej zapewnia odpowiednią jakość owoców, warzyw, tytoniu a także roślin ozdobnych,
 • zwiększa odporność na suszę, mróz i choroby

Magnez ( w postaci siarczanu magnezu):

 • korzystnie wpływa na wielkość i wybarwienie owoców, ogranicza gromadzenie się azotanów, wchodzi w skład chlorofilu,

Wapń:

 • poprawia strukturę gleby, przyśpiesza rozkład próchnicy, aktywizuje życie mikrobiologiczne gleby, zwiększa masę systemu korzeniowego,

Bor:

 • korzystnie wpływa na procesy zachodzące fazie kwitnienia, zawiązywania nasion oraz na podział komórek w okresie wzrostu roślin.

ZASADY STOSOWANIA

Bontar T należy wymieszać należy wymieszać z gleba na głębokość 5 - 15 cm. W przypadku stosowania pogłównie podlać wodą.

NAWOŻENIE DRZEW OWOCOWYCH

Nawóz należy wysiać w promieniu nieco większym od zasięgu korony. w miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią.

Łączne dawki nawozu BONTAR T (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Sady młode 200 250 300
Sady owocujące 300 320 350

NAWOŻENIE TRUSKAWEK, MALIN I KRZEWÓW JAGODOWYCH

w przypadku nawożenia truskawek nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie należy stosować nawozu na mokre liście. Przy nawożeniu malin i krzewów jagodowych zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony.
W miare możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Łączne dawki nawozu BONTAR T(kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Plantacje truskawki 300 350 400
Plantacje truskawki - następne lata uprawy 300 320 350
Plantacje maliny, borówki amerykańskiej 350 430 500
Plantacje porzeczki i agrestu 400 450 500

NAWOŻENIE WARZYW

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie stosować na mokre liście.


Dawki nawozu BONTAR T(kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Ziemniaki 350 470 600
Kapusta późna, kapusta czerwona,kapusta brukselka, kalafior, dynia 600 650 700
Kapusta wczesna, kapusta włoska, brokuł,por, burak ćwikłowy, marchew, seler, szparag 400 500 600
Ogórki, pomidory, cebula, kalrepa, pietruzka, chrzan 300 400 500
Fasola, groch, sałata, rzodkiewka 200 250 300

NAWOŻENIE TYTONIU

Nawóz należy stosować na całej powierzchni upraw, mieszając go z gleba.

Łączne dawki nawozu BONTAR T (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Tytoń 300 450 600

powrót ^


3. BONTAR MAX z mikroskładnikami NPK(CaS) 11-9-17-(3-10) z B, Cu, Fe, Zn    

Nawóz WE

Nawóz nieorganiczny granulowany bezchlorkowy z borem, miedzią, żelazem i cynkiem

Nawóz nieorganiczny granulowany bezchlorkowy z mikroskładnikami pokarmowymi

PRZEZNACZENIE

Bontar Max z mikroskładnikami jest uniwersalnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia drzew i krzewów owocowych oraz warzyw w uprawie polowej i pod osłonami.

Podstawowe zalety nawozu:

 • zawartość potasu wyłącznie w formie siarczanowej,
 • optymalna zawartość makroelementów i mikroskładników pokarmowych,
 • wysoki stopień wykorzystania azotu – znajdującego się w nawozie w postaci wolno i szybko działającej (mocznika i siarczanu amonu),
 • zawartość ważnych mikroskładników pokarmowych – boru, miedzi, żelaza i cynku.

WŁAŚCIWOŚCI

Bontar Max z mikroskładnikami zawiera:

 • 11% azotu (N) w formie amidowej (65%) i amonowej (35%)
 • 9% fosforu (P2O5) w postaci superfosfatu prostego,
 • 17% potasu(K2O) w postaci siarczanu potasu,
 • 3% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 10% siarki rozpuszczalnej w wodzie oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,1% boru (B), 0,015 miedzi (Cu), 0,1% żelaza (Fe), 0,015 cynku (Zn).

NAWOŻENIE DRZEW OWOCOWYCH

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.

Dawki nawozu BONTAR MAX z mikroskładnikami (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Sady młode (1-3 letnie) wszystkie gatunki 180 190 200
Sady owocujące (od 4 roku) wszystkie gatunki 500 600 700

Przy pojedyńczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo powinny wyglądać następująco:od 0,10 - 0,14 kg pod młode drzewa owocowe (1-3 lat) oraz od 0,25 - 0,35 kg pod stare drzewa owocowe (4 lata i więcej).

NAWOŻENIE TRUSKAWEK

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą.
W nawożeniu pogłównym nie należy stosować nawozu na mokre liście.

Łączne dawki nawozu BONTAR MAX z mikroskładnikami (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Plantacje truskawki – przed założeniem 320 420 520
Plantacje truskawki – pierwszy rok uprawy 280 380 480
Plantacje truskawki – kolejne lata uprawy 220 320 420

W przypadku nawożenia owocujących plantacji truskawki, dawkę należy podzielić na dwie części: 2/3 planowanej dawki należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach owoców, nie później jednak niż na początku sierpnia.

Wiosenne nawożenie zapewnia odpowiedni przyrost systemu korzeniowego (fosfor), wzrost wegetatywny roślin (azot), regulację gospodarki wodnej oraz umożliwia przyswajanie składników pokarmowych w kolejnych fazach wzrostu roślin (potas). Nawożenie po zbiorach należy stosować w miarę szybko, gdyż głównie ono decyduje o wielkości plonu w roku następnym.

NAWOŻENIE KRZEWÓW JAGODOWYCH

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.
Przy pojedyńczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco:60 - 80 g przy sadzeniu, 80 - 120 g w roku następnym oraz 120 - 150 g w latach kolejnych.

Dawki nawozu BONTAR MAX z mikroskładnikami (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Plantacje maliny 400 500 600
Plantacje porzeczki i agrestu 600 700 800
Winorośl 600 700 800

NAWOŻENIE WARZYW

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie należy go stosować na mokre liście.

Dawki nawozu BONTAR MAX z mikroskładnikami (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Kapusta późna, kapusta czerwona, kalafior 600 750 900
Kapusta wczesna, kapusta włoska, dynia, brokuł, por, burak ćwikłowy, marchew, seler, szparagi 500 650 800
Ogórek, pomidor, rzodkiewka, cebula, pietruszka 450 550 650
Fasola, groch, sałata, szpinak 350 400 450

powrót ^


4. DOLOMIT mielony  

Nawóz WE

Nawóz wapniowo-magnezowy odmiana 05

Suma tlenków wapnia i magnezu (CaO + MgO) - min. 45%

W tym: tlenek magnezu (MgO) - min. 15%

 • Poprawia jakość warzyw i owoców

PRZEZNACZENIE

DOLOMIT mielony (węglan wapniowo magnezowy) jest nawozem przeznaczonym do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinnien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. Jest również popularnym nawozem stosowanym w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych.

Stosowanie DOLOMITU:

 • likwiduje kwasowość gleby,
 • poprawia strukturę gleby (gruzełkowatość),
 • działa jako starter uwalniając w glebie składniki pokarmowe,
 • w pełni zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wapń i magnez,
 • poprawia wzrost, wigor i zdrowotność roślin oraz zwieksza ich planowanie,
 • stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
 • poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę,
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,
 • przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych

ZASADY STOSOWANIA

Zalecane jest wprowadzenie nawozu poprzez jego zmieszanie z glebą, na głębokość ok. 15 - 20 cm. Pod rośliny ozime na glebach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roslin jarego siewu czy sadzenia - pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną. Dopuszczalne jest stosowanie nawozu na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale działanie jego będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach. Każdorazowo nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.

Dawki

Zastosowanie Gleby
Wysoka Średnia Niska
uprawy rolnicze t/ha 2-3 3-4 4-5
Uprawy ogrodnicze kg/10m 2-3 3-4 4-5

powrót ^


5. OGRÓD 2001 NPK(Mg) 9,3-5-9,3-(3) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn [opakowanie 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg]    

Nawóz ogrodniczy o niskiej zawartości chloru.
Szczególnie zalecany do nawożenia drzew i krzewów owocowych oraz warzyw.
Zawiera również wapń, magnez, siarkę oraz mikroskładniki pokarmowe.

Przeznaczenie.

Nawóz zalecany jest do nawożenia roślin wrażliwych na chlor, takich jak drzewa i krzewy owocowe oraz warzywa.

Właściwości.

Ogród 2001 jest nawozem wieloskładnikowym zawierającym :

 • 9,3% azotu (N) w formie amonowej
 • 5% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednowapniowego,
 • 9,3% potasu (K2O) w formie siarczanu potasowego,
 • 7% wapnia (CaO),
 • 3% magnezu (MgO)
 • oraz mikroskładniki pokarmowe:
  • 0,03% boru (B),
  • 0,12% miedzi (Cu),
  • 0,18% żelaza (Fe),
  • 0,18% manganu (Mn),
  • 0,01% molibdenu (Mo),
  • 0,03% cynku (Zn).
Odpowiednio dobrana zawartość makroelementów i mikroskładników pokarmowych zapewnia prawidłowy wzrost i plonowanie roślin, zapobiega ich chorobom.
Natomiast potas w postaci siarczanowej szczególnie korzystnie wpływa na jakość plonu.

Zasady stosowania.

Zaleca się równomierne rozsianie nawozu na powierzchni przeznaczonej do uprawy warzyw albo w międzyrzędzia.
Pod drzewa i krzewy stosować nawóz w promieniu nieco większym od zasięgu korony.
W okresie wegetacji nie rozsiewać nawozu na mokre liście.

Uprawiane rośliny W zależności od zawartości fosforu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Warzywa w uprawie gruntowej 9 15,5 22
Fasola, groch, rzodkiewka 4,5 5 5,5
Truskawki 3,5 5,75 8
Porzeczki, agrest 9 13,5 18
Maliny 8 11 14
Młode drzewa owocowe
(dawka pod jedno drzewo)
0,6 0,9 1,2
Stare drzewa owocowe
(dawka pod jedno drzewo)
1,2 1,3 1,4

powrót ^


6. OGRÓD 2001 do trawników NPK (CaMgS) 8-9-10-(5-2-12) z Fe [opakowanie 5 kg, 10 kg]    

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony.

Nawóz nieorganiczny granulowany
Zapewnia intensywne zielone wybarwienie
Przeciwdziała wzrostowi mchu

Przeznaczenie.

OGRÓD 2001 pod Trawniki przeznaczony jest do nawożenia różnorodnych odmian traw zapewniając nawożonym trawnikom intensywne zielone wybarwienie.
Zawarte w nawozie żelazo oraz wapń przeciwdziałają porostowi mchu.

Właściwości.

Nawóz zawiera :
 • 8% azotu (N) w formie siarczanu amonu,
 • 9% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • minimum 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu,
 • minimum 2% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 10% potasu (K2O) w postaci soli potasowej,
 • minimum 5% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • minimum 2% magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • minimum 12% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie.

OGRÓD 2001 do Trawników:

 • Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój traw, właściwą zawartość i krzewienie się darni oraz intensywne zielone wybarwienie.
 • Znaczna zawartość wapnia ogranicza zakwaszenie gleby a więc również porost mchów.
 • Zwiększa odporność traw na choroby i przymrozki.

Zasady stosowania.

W zależności od przeznaczenia trawnika zaleca się stosowanie nawozu OGRÓD 2001 DO TRAWNIKÓW wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji (marzec, kwiecień),
następnie w maju lub w czerwcu i najpóźniej w sierpniu..
Łączna suma dawek nawozu w ciągu sezonu powinna mieścić się w zakresie 0,9-1,3 kg/10m2 (trawniki intensywnie wykorzystywane i 0,5-0,9 kg/10m2 (trawniki uniwersalne
i ozdobne).
Ostatnie nawożenie należy przeprowadzić nie później niż w drugiej połowie sierpnia, gdyż późniejsze nawożenie nawozem zawierającym dużą dawkę azotu prowadzi
do zmniejszenia mrozoodporności traw.

powrót ^


7. OGRÓD 2001 pod iglaki NPK(CaMgS) 5-9-12-(5-4-12) z B,Cu,Fe,Zn [opakowanie 5 kg, 10 kg]    

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony

Nawóz nieorganiczny granulowany o niskiej zawartości chloru z mikroelementami pokarmowymi
Zapobiega żółknięciu i brązowieniu igieł

Przeznaczenie.

OGRÓD 2001 pod iglaki przeznaczony jest do nawożenia większości drzew i krzewów iglastych, przede wszystkim: jodeł, świerków, sosen, modrzewi, cisów, cyprysików, żywotników, jałowców oraz tuj, wrzosów, wrzośców i rododendronów.

Właściwości.

OGRÓD 2001 pod IGLAKI zawiera :
 • 5 % azotu (N) w postaci siarczanu amonu,
 • 9 % fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • minimum 5 % fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu,
 • minimum 2,5 % fosforu rozpuszczalnego w wodzie,
 • 12 % potasu (K2O) w postaci siarczanu potasu,
 • minimum 5 % wapnia (CaO) w formie rozpuszczalnej w wodzie,
 • 4 % magnezu (MgO) w postaci siarczanu magnezu,
 • minimum 12 % siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie
 • oraz mikroskładniki pokarmowe:
  • Bor (B) - 0,02%,
  • miedź (Cu) - 0,02%,
  • żelazo (Fe) - 0,8%,
  • cynk (Zn) - 0,02%.
Kwaśny odczyn nawozu oraz kompletny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych zapewniają optymalny wzrost, prawidłowe wybarwienie igieł, dobrą kondycję
i estetyczny wygląd iglaków.

Składniki mineralne niezbędne do prawidłowego wzrostu iglaków:
Azot - wpływa na wzrost i rozwój iglaków, intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, zwiększa zawartość chlorofilu w igłach i decyduje o ciemnozielonej barwie.
Fosfor - jest szczególnie ważny we wczesnych fazach wzrostu, stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz korzystnie wpływa na gospodarkę wodną rośliny.
Potas - korzystnie wpływa na przebieg fotosyntezy i zawartość chlorofilu.. Zwiększa również grubość ścian komórkowych iglaków i tym samym odporność na choroby i szkodniki, suszę oraz wytrzymałość na przymrozki.
Magnez - jest składnikiem chlorofilu, zwiększa intensywność zielonej barwy iglaków.
Mikroskładniki pokarmowe ( bor, miedź, żelazo, cynk) - wspomagają fotosyntezę, korzystnie wpływają na wzrost i wygląd iglaków.

Zasady stosowania.

OGRÓD 2001 POD IGLAKI należy stosować w łącznej dawce 0,4-0,6 kg/10m2, dwukrotnie w ciągu sezonu, tj. wczesną wiosną (1/2 dawki) przed rozpoczęciem wegetacji
(w marcu lub kwietniu) oraz latem, rozsypując nawóz w promieniu nieco większym od średnicy korony.
Rośliny posadzone we wszelkiego rodzaju donicach należy zasilać stosując 5-7 g nawozu pod średniej wielkości iglaki (pojemnik 3-5 l).
Większość iglaków bardzo dobrze reaguje na ściółkowanie. Najczęściej ściółkuje się przestrzeń wokół rośliny kilkucentymetrową warstwą kompostowanej kory drzew iglastych, trocinami, węglem brunatnym, rzadziej żwirem. Zabieg ten ogranicza rozwój chwastów w pobliżu rośliny, a także zmniejsza parowanie wody i poprawia strukturę gleby.
Zabezpiecza również korzenie przed działaniem mrozu.

powrót ^


Nawóz WE

Nawóz nieorganiczny granulowany,
bezchlorkowy z wapniem, magnezem,
siarką i mikroskładnikami pokarmowymi

8. OGRÓD 2001 pod truskawki i maliny NPK(CaMgS) 9-9-15-(5-2-12) z B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn [opakowanie 5 kg, 25 kg]    

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony

Przeznaczenie.

OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny jest specjalistycznym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia truskawek, malin, drzew i krzewów owocowych oraz warzyw. Jego podstawowe zalety to:
 • Niska zawartość chloru – w przypadku owoców i warzyw niezbędny czynnik korzystnie wpływający na ich jakość.
 • Optymalna zawartość makroelementów i mikroskładników pokarmowych.
 • Wysoki stopień wykorzystania azotu – znajdującego się w nawozie w postaci wolno i szybkodziałającej (mocznika i siarczanu amonu).
 • Zawartość magnezu w postaci siarczanowej.

Właściwości.

OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny zawiera 9% azotu (N) w formie amidowej i amonowej, 9% fosforu (P2O5) w postaci fosforytu częściowo rozłożonego, 15% potasu (K2O) w postaci siarczanu potasu, 5% wapnia (CaO) w formie rozpuszczalnej w wodzie, 2% magnezu (MgO) - w tym 1,8% w postaci siarczanu magnezu, 12% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,02% boru (B), 0,05% miedzi (Cu), 0,2% żelaza (Fe), 0,05% manganu (Mn), 0,005% molibdenu (Mo), 0,03% cynku (Zn).

NAWOŻENIE TRUSKAWEK.

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, w miarę możliwości mieszając go z glebą.
W nawożeniu pogłównym nie należy stosować nawozu OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny na mokre liście.

Łączne dawki nawozu OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny (kg/ha)
Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Plantacja truskawki - przed założeniem 350 450 550
Plantacja truskawki - 1 rok uprawy 300 400 500
Plantacja truskawki - kolejne lata uprawy 250 350 450

W przypadku nawożenia owocujących plantacji truskawki, dawkę należy podzielić na 2 części: 2/3 planowanej dawki nawozu należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach owoców, nie później jednak niż na początku sierpnia. Wiosenne nawożenie zapewnia odpowiedni przyrost sytemu korzeniowego (fosfor), wzrost wegetatywny roślin (azot), regulację gospodarki wodnej oraz umożliwia przyswajanie składników pokarmowych w kolejnych fazach wzrostu roślin (potas). Nawożenie po zbiorach należy zastosować w miarę szybko, gdyż głównie ono decyduje o wielkości plonu w roku następnym.

NAWOŻENIE MALIN I KRZEWÓW JAGODOWYCH

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony.
W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.
Dawki nawozu
OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Plantacje maliny 500 600 700
Plantacje porzeczki i agrestu 450 550 650

Przy pojedynczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco: 60-80 g przy sadzeniu, 80-120 g w roku następnym oraz 120-150 g w latach kolejnych.

NAWOŻENIE DRZEW OWOCOWYCH

Zaleca się jednorazowy wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony.
W miarę możliwości należy go zmieszać z ziemią i podlać.
Dawki nawozu
OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
Sady młode (1-3 letnie)
wszystkie gatunki
350 450 550
Sady owocujące (od 4 roku)
wszystkie gatunki
400 450 500

Przy pojedynczych drzewach owocowych dawki pod jedno drzewo powinny wyglądać następująco: od 0,1 do 0,15 kg pod młode drzewa owocowe (1-3 lat), oraz od 0,3 - 0,4 kg pod stare drzewa owocowe (4 lata i więcej)

NAWOŻENIE WARZYW

Nawóz należy stosować na całej powierzchni uprawy, mieszając go z glebą.
W nawożeniu pogłównym nie należy stosować go na mokre liście.
Dawki nawozu
OGRÓD 2001 pod Truskawki i Maliny (kg/ha)

Uprawa W zależności od zawartości azotu i potasu w glebie
Wysoka Średnia Niska
groch, fasola, cebula, por, ogórek 500 600 700
kapusta pekińska i głowiasta,
kalafior, pomidor, papryka,
marchew, seler
400 450 500

powrót ^


9. OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł MgS 21-30    

MgS 21 - 30

Nawóz WE

Nawóz nieorganiczny granulowany

Zapobiega obumieraniu igieł

Eliminuje niedobory magnezu i siarki


Nawóz do stosowania posypowego

PRZEZNACZENIE

W uprawie drzew i krzewów iglastych, jodeł, świerków, sosen, modrzewi, cisów, tui i innych, często występują przebarwienia igieł spowodowane niedoborem magnezu i siarki (barwa zmienia się od koloru jasnozielonego, poprzez żółty do brązowego). Zawarte w nawozie OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł szybko dostępne formy magnezu i siarki zapobiegają temu zjawisku oraz regenerują szpilki częściowo uszkodzone, nadając im naturalny zielony kolor. Nawóz nadaje się również do nawożenia innych roślin, u których występują objawy niedoboru magnezu i siarki.

WŁAŚCIWOŚCI

Nawóz zawiera:

 • 21 % tleneku magnezu (MgO) całkowitego,
 • 16% tleneku magnezu (MgO)rozpuszczalnego w wodzie,
 • 30% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł:

 • Zapewnia efektywne odżywianie roślin magnezem i siarką w ciągu całego okresu wegetacji,
 • Intensyfikuje formowanie się nowych przyrostów, korzystnie wpływa na rozwój masy korzeniowej,
 • Gwarantuje nawożonym iglakom dobrą kondycję i zielone wybarwienie igieł,
 • Zapobiega żółknięciu i brunatnieniu igieł,
 • Zwiększa odporność iglaków na działanie szkodników i chorób.

ZASADY STOSOWANIA

OGRÓD 2001 przeciwko brązowieniu igieł można stosować w ciągu całego okresu wegetacji, zarówno przed posadzeniem roślin jak i pogłównie. Przy zastosowaniu nawozu przed sadzeniem, należy go wymieszać z glebą na głębokość 10 – 20 cm.
W przypadku stosowania pogłównego, należy go rozsypać równomiernie w promieniu korony drzewa lub krzewu, w miarę możliwości wymieszać z glebą a następnie obficie podlać, szczególnie w okresie suszy.

DAWKI g/m2 - w zależności od wielkości drzewa lub krzewu:

Wielkość drzewka lub krzewu do 1 m 1 – 2 m 2 – 5 m pow. 5 m
Dawka nawozu 20 – 25 35 – 50 70 – 100 100 – 150

powrót ^


10. OGRÓD 2001 Trawnik MAX NPK(CaMgS) 12-8-12-(2-3-6) z Cu, Fe, Zn    

Nawóz WE

Zawiera fosforyt częściowo rozłożony

 • Nawóz nieorganiczny granulowany
 • Zapewnia intensywne zielone wybarwienie trawnika
 • Przeciwdziała wzrostowi mchu

PRZEZNACZENIE

OGRÓD 2001 Trawnik Max jest specjalistycznym, wysokoskoncentrowanym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia trawników. Duża zawartość azotu zapewnia nawożonym trawnikom intensywne zielone wybarwienie. Zawarte w nawozie żelazo oraz wapń przeciwdziałają porostowi mchu. Nadaje się do nawożenia wszystkich odmian traw, szczególnie trawników ozdobnych, reprezentacyjnych i intensywnie używanych. (boiska).

WŁAŚCIWOŚCI

Nawóz OGRÓD 2001 Trawnik MAX zawiera:

 • 12% azotu (N) w formie amidowej i amonowej
 • 8% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • minimum 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
 • minimum 2,5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 12% potasu (K2O)rozpuszczalnego w wodzie
 • 2% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 3% magnezu (MgO),
 • 6% siarki (S) rozpuszczalnej w wodzie,
 • 0,015% miedzi (Cu),
 • 0,9% żelaza (Fe)
 • oraz 0,025% cynku (Zn).

OGRÓD 2001 Trawnik Max:

 • Zapewnia efektywne odżywianie trawnika w całym sezonie wegetacyjnym,
 • Zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój traw, właściwą zwartość i krzewienie się darni oraz intensywne zielone wybarwienie,
 • Zapobiega porostowi mchu,
 • Zwiększa odporność traw na choroby i przymrozki,
 • Ułatwia harmonogram prac pielęgnacyjnych trawnika (koncentracja wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w jednej granuli).

OGRÓD 2001 TRAWNIK MAX nadaje się przede wszystkim do nawożenia trawników w okresie wiosennym i letnim. Należy rozsiać go na całej powierzchni trawnika i następnie podlać. Nawożenie można 2-3 krotnie powtórzyć, najpóźniej do sierpnia.

DAWKI (kg/10m2)

Zastosowanie Dawka nawozu
Trawniki intensywnie wykorzystywane 0,8 – 1,2
Trawniki uniwersalne i ozdobne 0,4 – 0,8

powrót ^


11. WIGOR S PRO do roślin siarkolubnych [opakowanie 5 kg]  

Zawiera minimum 87% siarki (S) całkowitej.

Poprawia jakość warzyw i owoców

Przeznaczenie.

WIGOR S PRO przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych, takich jak: rzepak, groch, rośliny motylkowe, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, warzywa cebulowate, rzodkiewka, pomidory, dynia, fasola, ogórek, papryka, ziemniaki.
Może być również stosowany do zakwaszania gleby - przed założeniem plantacji lub posadzeniem roślin.
Daje dobre efekty również na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym.

Właściwości.

Zawarty w nawozie bentonit, dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki,
a w efekcie szybsze utlenianie przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej, przyswajalnej przez rośliny.

Plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:
 1. Bezpośredni wzrost plonów - siarka zwiększa skuteczność i wydajność nawożenia azotowego
  ( poprzez lepsze pobieranie i wykorzystanie azotu).
 2. Poprawę jakości plonów:
  • Zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych,
  • Wzrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaków i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego
  • Wzrost zawartości białka w nasionach, do syntezy białek potrzebne są bezwzględnie aminokwasy siarkowe
   (cysteina i metionina)
  • Poprawa walorów smakowych roślin takich jak: cebula, czosnek, por oraz strączkowe.
 3. Poprawę gospodarki węglowodanymi - co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne
  (zbyt niskie i wysokie temperatury, niedobór wody)

Zasady stosowania

Nawóz należy rozsiać równomiernie na całej powierzchni lub w odległości 5-10 cm od rosnących roślin lub wysianych nasion,
a następnie wymieszać z glebą na głębokość do 15 cm

Dawki.

Rośliny Dawka (kg/a)
brokuły, chrzan, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusty (biała , czerwona, włoska), rzodkiew, rzodkiewka, rzepa, cebula, czosnek, por, szczypiorek
03-0,5
rośliny strączkowe (bób, groch, fasola), motylkowe wieloletnie, buraki cukrowe i pastewne, brukiew, burak ćwikłowy, marchew, pomidor
0,2-0,3
trawy, pastwiska, łąki, ziemniaki
0,15 - 0,2

powrót ^