UE

Rada Nadzorcza ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o z siedzibą w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 14 maja 2019r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne wszczęte w dniu 13.07.2018 r. i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. Pana Wojciecha Brzezowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o. Pana Zbigniewa Osowskiego oraz na stanowisko Członka Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o. o. Pana Jerzego Komarnickiego.