UE

Telefon
+48 15 856 5801
+48 15 856 5811
Email
kontakt@zchsiarkopol.pl

ZAKŁADY CHEMICZNE
"Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg
ul. Chemiczna 3

KRS 0000062697
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

NIP 867-19-93-417
REGON 831220876
BDO 000020719
 
Sekretariat i Dyspozytor
Sekretariat Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Technicznych

+48 15 856 5801
fax: +48 15 822 9797

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Dyrektora ds. Ekonomicznych

+48 15 856 5811
fax +48 15 822 7208

Dyspozytor

+48 15 856 5555
+48 15 856 5500
+48 605 897 851

Zarząd Spółki
Wojciech Brzezowski

Prezes Zarządu

+48 15 856 5810

WBrzezowski@zchsiarkopol.pl

 

Zbigniew Osowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych

+48 15 856 5820
ZOsowski@zchsiarkopol.pl

Jerzy Komarnicki

Członek Zarządu
ds. Technicznych

+48 15 856 5808
JKomarnicki@zchsiarkopol.pl

Prokurenci
Leszek Piekarz

Dyrektor ds. Ekonomicznych

+48 15 856 5818
LPiekarz@zchsiarkopol.pl

Marzena Pengal

Główny Księgowy

+48 15 856 5821
MPengal@zchsiarkopol.pl

Sprzedaż
Biuro Obsługi Klienta

+48 15 856 5858
+48 15 856 5859
+48 15 856 5895
fax: 15 855 5567
BOK@zchsiarkopol.pl

Robert Wrona

Kierownik Zespołu
Sprzedaży Nawozów

+48 15 856 5860
RWrona@zchsiarkopol.pl

Aneta Skowron

Kierownik Zespołu
Handlu

+48 15 856 5850
fax: 15 855 4989
ASkowron@zchsiarkopol.pl

Mariusz Dziędzioł

Główny Specjalista
ds. Marketingu

+48 15 856 5857
MDziedziol@zchsiarkopol.pl
marketing@zchsiarkopol.pl

Barbara Jonasz

Główny Specjalista
ds. Eksportu

+48 15 856 5851
BJonasz@zchsiarkopol.pl

Logistyka
Ewa Morgaś

Kierownik Zespołu
Logistyki

+48 15 856 5870
EMorgas@zchsiarkopol.pl

Jerzy Lis

Główny Specjalista
ds. Celnych i Spedycji

+48 15 856 5866
JLis@zchsiarkopol.pl

Pozostałe
Bogusław Krawczyk

Główny Technolog
Kierownik Zespołu

+48 15 856 5534
BKrawczyk@zchsiarkopol.pl

Mariusz Bańka

Zespół Kadr, Płac i Szkolenia
Kierownik Zespołu

+48 15 856 5830
MBanka@zchsiarkopol.pl

Antoni Mączka

Zespół Informatyki
Kierownik Zespołu

+48 15 856 5840
AMaczka@zchsiarkopol.pl