OSD Energia elektryczna

1. Informacje o OSD ZCh „Siarkopol” TARNOBRZEG.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie zabudowy przemysłowej znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzeg i gminy Nowa Dęba.

Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/307/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/243/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci 30kV, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-88(7)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. od dnia 01.09.2012 r. zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.

2. Aktualności / Informacje.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej:

 • w dni robocze od 700 do 1500:
  • Robert Kuśmierek tel. 609 480 452,
  • Witold Kaczor tel. 609 480 451,
  • Jacek Zelik tel. 609 595 377,
 • całodobowo:
  • Dyżurny elektryk tel. 601 060 698.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych
i sprzedaży energii elektrycznej:

 • w dni robocze od 700 do 1500:
  • Mirosław Ślęzak tel. 15 856 5505,
  • Marek Partyka tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. 
ul. Chemiczna 3 
39-400 Tarnobrzeg 

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: 15 822 9797


Informacja dotycząca struktury paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.
w roku 2016.


Wyżej wymieniona struktura przedstawia się następująco:

 • źródła odnawialne – 14,6913,60% w tym:
  • biomasa – 6,88%,
  • energetyka wiatrowa – 5,61%,
  • energia słoneczna – 0,03%,
  • duża energetyka wodna – 2,06%,
  • mała energetyka wodna – 0,11%,
 • węgiel kamienny – 47,37%,
 • węgiel brunatny – 29,39%,
 • gaz ziemny – 8,48%,
 • inne źródła – 0,07%,

Informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2016 na środowisko znajdują się na stronie internetowej www.pge-obrot.pl.

Lista sprzedawców energii elektrycznej z którymi ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. zawarły umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.    PDF

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz o wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla tych źródeł (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l).

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 1). PDF

Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7, ust. 8l pkt. 2). PDF


3. IRiESD.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 11.12.2013 r. i przyjęta do stosowania od dnia 11.12.2013 r. PDF

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). PDF

Karta Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.03.2016 r. i przyjęta do stosowania od dnia 01.04.2016 r. PDF
Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PDF
Karta Aktualizacji Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. zatwierdzona – po zakończeniu procesu konsultacji – decyzją Zarządu spółki w dniu 30.05.2017 r. i przyjęta do stosowania od dnia 30.05.2017 r. PDF
Raport z konsultacji Karty Aktualizacji Nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PDF

4. Dokumenty do pobrania.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego / średniego napięcia. PDF
Umowa kompleksowa sprzedaży emergii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. PDF
Generalna umowa dystrybucji dla sprzedawcy. PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
Umowa świadczenia usług dystrybucji. PDF DOC
Cennik usług dodatkowych nr 1/2013. PDF

Zawiadomienie o wprowadzeniu do stosowania nowej taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej PDF

5. Zmiana sprzedawcy.

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. PDF

6. Planowane wyłączenia.

7. Wskaźniki przerw.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2016. PDF

8. Informacja o sprzedawcy zobowiązanym.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DSW.WKP/6.492.3.107.2016.MKr z dnia 14 października 2016 r. wyznaczył z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo energetyczne: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o.”

9. Taryfa dystrybucji Energii Elektrycznej.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01.04.2016 r.). PDF

Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01.01.2017 r. ) PDF

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje od 01.07.2017 r. ) PDF

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 867-19-93-417

REGON 831220876

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000062697

 

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

certyfikatrzetelna firma

Ta strona używa cookie m.in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

realizacja medox.pl