OSD Gaz

1. Informacja o OSD ZCh „Siarkopol” TARNOBRZEG.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie obrotu i dystrybucji paliwa gazowego sieciami średniego i niskiego ciśnienia na terenie zabudowy przemysłowej znajdującej się na obszarze miasta Tarnobrzeg i gminy Nowa Dęba.

Na terenie objętym tą działalnością znajduje się także część Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. 

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • w zakresie obrotu paliwami gazowymi – koncesja nr OPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.,
 • w zakresie dystrybucji paliw gazowych – koncesja nr PPG/67/3473/W/2/2001/AS z późn. zm.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4721-28(12)/2012/3473/ŁG ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.  od dnia 01.03.2013 r. zostały wyznaczone na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na własnej sieci.

2. Aktualności / Informacje.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu sieci gazowej:

 • w dni robocze od 700 do 1500:
  • Mirosław Kwapisz tel. 609 498 834,
  • Zbigniew Kozioł tel. 15 856 5522,
 • całodobowo:
  • Dyżurny tel. 691 477 909,
  • Dyspozytor tel. 15 856 5500, 15 856 5555, 605 897 851.

Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych
i sprzedaży paliwa gazowego:

 • w dni robocze od 700 do 1500:
  • Mirosław Ślęzak tel. 15 856 5505,
  • Marek Partyka tel. 15 856 5507.

Reklamacje w formie pisemnej należy wysyłać na adres:

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks: 15 822 9797


Cena referencyjna gazu (CRG). PDF

Średniomiesięczne ciepło spalania (HS). PDF

Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego. PDF

3. IRiESD.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. pełniące funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych informują, że z dniem 04.05.2016 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (zwana dalej „IRiESD”).

Informujemy również, iż zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. opracowały a następnie, w dniu 14.04.2016 r., zgłosiły do konsultacji projekt nowej IRiESD.

Raport z konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). PDF

Do przedstawionego projektu nie zostały zgłoszone żadne uwagi, w związku z czym został on zatwierdzony przez Zarząd ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. PDF

Stosownie do powyższego, z dniem 03.05.2016 r. przestaje obowiązywać dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

4. Dokumenty do pobrania.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego wysokometanowego (paliwa gazowego). DOC
Wzór umowy świadczenia usług dystrybucji. PDF
Załącznik nr 1 PZD. PDF
Załącznik nr 2 Dane teleadresowe. PDF

5. Zmiana sprzedawcy.

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o.  PDF
Wzór zgłoszenia zmiany sprzedawcy. PDF

6. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego.

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ( obowiązuje od 01.08.2015 r. ). PDF

Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ( obowiązuje od 01.01.2017 r. ). PDF

Taryfa dla obrotu gazem ziemnym wysokometanowym ( obowiązuje od 01.10.2017 r. ). PDF

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 867-19-93-417

REGON 831220876

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000062697

 

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

certyfikatrzetelna firma

Ta strona używa cookie m.in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

realizacja medox.pl