UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Worek
25kg
Właściwości

BONTAR MAX zawiera:

 • 8% azotu (N) całkowitego (w tym: formie amonowej – 4% (m/m) oraz w formie amidowej – 4% (m/m),
 • 8% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
 • 5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i w wodzie,
 • 2,5% fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 20% potasu (K₂O) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 4% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie,
 • 3% magnezu (MgO) całkowitego,
 • 31% siarki (SO₃) rozpuszczalnej w wodzie,
 • 0,1% boru (B),
 • 0,1% manganu (Mn),
 • 0,006% molibdenu (Mo).

BONTAR MAX zawiera optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Zróżnicowane formy azotu (amonowa i amidowa) zapewniają jego optymalne wykorzystanie. Potas w formie siarczanowej korzystnie wpływa jakość owoców i warzyw (wielkość, wygląd, kolor, smak, zapach) oraz zwiększa odporność na suszę, mróz i choroby.

Przeznaczenie

BONTAR MAX jest uniwersalnym nawozem ogrodniczym przeznaczonym do nawożenia drzew i krzewów owocowych oraz warzyw w uprawie polowej i pod osłonami. Nawóz może być wykorzystywany do przygotowania podłoża w uprawie warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami oraz do posypowego nawożenia pogłównego.

Zasady stosowania

Nawożenie drzew owocowych

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go wymieszać z ziemią i podlać.

Zalecane dawki nawozu[kg/ha]

Uprawa Dawka nawozu
sady młode (1-3 letnie) 350-550
sady owocujące 400-600

Przy pojedynczych drzewach owocowych, dawki pod jedno drzewo powinny wyglądać następująco: 0,1-0,15 kg pod młode drzewo owocowe (1-3 lat) oraz 0,3-0,4 kg pod starsze drzewo owocowe (4 lata i więcej).

 

Nawożenie truskawek

Przed założeniem plantacji nawóz należy zastosować na całej powierzchni, mieszając go z glebą do głębokości 15 cm.

Zalecane dawki nawozu[kg/ha]

Plantacja truskawki Dawka nawozu
przed założeniem 350-550
kolejne lata uprawy 350-550

Przy nawożeniu owocujących plantacji truskawki dawki należy podzielić na dwie części: 2/3 planowanej dawki należy zastosować wczesną wiosną, natomiast 1/3 po zbiorach, nie później jednak niż na początku sierpnia.

 

Nawożenie malin i krzewów jagodowych

Zaleca się wysiew nawozu w promieniu nieco większym od zasięgu korony. W miarę możliwości należy go wymieszać z ziemią i podlać.

Zalecane dawki nawozu[kg/ha]

Uprawa Dawka nawozu
plantacje maliny 500-700
plantacje porzeczki i agrestu 450-650

Przy pojedynczych krzewach jagodowych (porzeczka, agrest, borówka) dawki wyglądają następująco: 60-80g przy sadzeniu oraz 80-120g w latach kolejnych.

 

Nawożenie warzyw

Nawóz należy zastosować na całej powierzchni mieszając go z glebą. W nawożeniu pogłównym nie stosować na mokre liście.

Zalecane dawki nawozu[kg/ha]

Uprawa Dawka nawozu
groch, fasola, cebula, por, ogórek, rzodkiewka 500-700
kapusta pekińska i głowiasta, kalafior, pomidor, papryka, marchew, seler 600-800