UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Worek
25kg
Właściwości

DOLOMIT zawiera:

Tlenek magnezu (MgO) całkowity + tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m) min. 45%
tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m) min. 15%

Stosowanie DOLOMITU:

  • likwiduje kwasowość gleby,
  • poprawia strukturę gleby ( gruzełkowatość),
  • działa jako „ starter” uwalniając zawarte w glebie składniki pokarmowe,
  • w pełni zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wapń i magnez,
  • poprawia wzrost, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększa ich plonowanie,
  • ułatwia przemieszczanie się związków mineralnych w roślinie, stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
  • poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę,
  • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,
  • przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych związanych z niedoborem wapnia ( gorzka plamistość podskórna jabłek, sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów).

 

Przeznaczenie

DOLOMIT jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych, o niskiej zasobności w magnez i wapń. Nawóz efektywnie doprowadza glebę do optymalnych wartości pH neutralizując kwasowość gleby. Oprócz działania odkwaszającego Dolomit jest cennym nawozem zawierającym wapń i magnez  w ilościach gwarantujących produkcję „zdrowej żywności”.

 

Zasady stosowania

DOLOMIT można stosować latem, jesienią po zbiorach ( terminy optymalne) lub wiosną pod uprawy przedsiewne ( termin dopuszczalny), najlepiej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub sadzeniem roślin oraz przed zastosowaniem innych nawozów. Po wysianiu nawóz należy wymieszać z glebą na głębokość ok. 20 cm. Pod kątem likwidacji kwasowości gleby nawożenia DOLOMITEM należy powtarzać w odstępach 2-3- letnich.

Dawkowanie
Rodzaj gleby Dawka nawozu (kg/10m2)
gleby bardzo lekkie 1-2
gleby lekkie 2-3
gleby średnie 3-4
gleby ciężkie 4-5

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalniane stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego