UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
worek
5kg
worek
2kg
Właściwości

Mocznik zawiera 46% azotu (N) całkowitego w formie amidowej.

Przy zastosowaniu doglebowym taka forma azotu stopniowo przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową i następnie w azotanową. Straty azotu są małe oraz jest on dostępny w dłuższym okresie czasu ( w porównaniu z innymi nawozami azotowymi).

Dolistnie, w formie oprysku drobnokroplistego może być stosowany łącznie z rozpuszczalnym w wodzie siarczanem magnezu oraz z środkami ochrony roślin (zgodnie z zaleceniami).

Przeznaczenie

Mocznik jest nawozem uniwersalnym. Przeznaczony jest do stosowania doglebowego (przedsiewnie i pogłównie) oraz w formie oprysku. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb ( z wyjątkiem bardzo kwaśnych i zasadowych) do nawożenia drzew i krzewów owocowych, trawników, roślin ozdobnych oraz warzyw.

Zasady stosowania i dawkowanie

Dawki nawozu przy zastosowaniu doglebowym (kg/100m²)

Uprawiana roślina Dawka nawozu
kapusta, kalafior  3,0-4,0
cebula, pomidor, ogórek  2,5-3,5
malina, porzeczka, agrest, truskawka  1,5-2,5
marchew, pietruszka  1,5-3,0

Należy nawóz wymieszać z glebą. Przy zastosowaniu pogłównym nawóz należy przykryć ziemią dla uniknięcia strat azotu.

Dawki nawozu przy zastosowaniu dolistnym

Do nawożenia warzyw w postaci oprysku stosować roztwór mocznika w stężeniu do 1% (do 100g mocznika na 10l wody). Do nawożenia drzew i krzewów owocowych stosować roztwór mocznika w stężeniu do 0,5% (do 50g mocznika na 10l wody). Oprysk wykonywać podczas małego nasłonecznienia.

Jako ochronę drzew owocowych przed niektórymi chorobami  (przede wszystkim parchem) można zastosować 5% roztwór mocznika (0.5kg mocznika na 10l wody). W tym celu oprysk wykonujemy jesienią, w początkowym okresie opadania liści, dokładnie pokrywając je roztworem mocznika.