UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Worek
25kg
Właściwości

DOLOMIT zawiera:

Tlenek magnezu (MgO) całkowity + tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m) min. 45%
tym: tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m) min. 15%

Stosowanie DOLOMITU:

  • likwiduje kwasowość gleby,
  • poprawia strukturę gleby ( gruzełkowatość),
  • działa jako „ starter” uwalniając zawarte w glebie składniki pokarmowe,
  • w pełni zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wapń i magnez,
  • poprawia wzrost, wigor i zdrowotność roślin oraz zwiększa ich plonowanie,
  • ułatwia przemieszczanie się związków mineralnych w roślinie, stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
  • poprawia rozkład resztek słomy i obornika tworząc próchnicę,
  • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym,
  • przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych związanych z niedoborem wapnia ( gorzka plamistość podskórna jabłek, sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów).

 

Przeznaczenie

DOLOMIT (węglan wapniowo - magnezowy) przeznaczony jest do stosowania na wszystkie rodzaje gleb, a w szczególności o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i lekko kwaśnym, we wszystkich uprawach rolniczych, na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Ze względu na znaczną zawartość magnezu powinien być stosowany przede wszystkim na gleby o niskiej i bardzo niskiej zasobności w magnez. Może być stosowany jako samodzielny nawóz lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami. DOLOMIT ma działanie odkwaszające a obecność niezbędnego roślinom magnezu, powoduje zwiększenie plonów i poprawienie stanu zdrowotnego roślin.

 

Zasady stosowania

Zalecane jest zmieszanie DOLOMITU z glebą, do głębokości 15-20 cm. Pod rośliny ozime na glebach ornych DOLOMIT powinien być stosowany pod orkę siewną. W przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia - pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną. Dopuszczalne jest stosowanie DOLOMITU na użytki zielone, poprzez rozsiewanie na powierzchni pola, ale jego działanie będzie wtedy spowolnione a zabieg taki powinien być przeprowadzony jesienią, po pokosach lub wypasach.

DOLOMIT należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola, w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych.

Dawkowanie
Rodzaj gleby Dawka nawozu (t/ha)
gleby bardzo lekkie 1-2
gleby lekkie 2-3
gleby średnie 3-4
gleby ciężkie 4-5

Po wymieszaniu z glebą składniki pokarmowe zawarte w nawozie będą uwalniane stopniowo w czasie sezonu wegetacyjnego, bez ryzyka szybkiego wymycia poza zasięg systemu korzeniowego