UE

Karta charakterystyki
Właściwości

Wprowadzenie nawozu PRO-SIARKA S 800 SC do gleby (siarka pobierana jest przede wszystkim z roztworu glebowego) zapewnia odpowiednie zaopatrzenie rośliny w ten pierwiastek we wszystkich fazach rozwoju - rośliny pobierają siarkę sukcesywnie do końca wegetacji, również w fazie realizacji plonu - dojrzewania (rzepak).

Nawóz stosuje się w formie średnio- lub drobnokroplistych oprysków z pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie rośli.

Nawóz może być stosowany w mieszaninach fizycznych z innymi nawozami płynnymi w tym z nawozem RSM.

Dodatnie, plonotwórcze skutki działania siarki nawozowej ujawniają się poprzez:

 1. Bezpośredni wzrost plonów – wynik zwiększonej efektywności nawozowego i glebowego azotu. 

   
 2. Poprawę jakości plonów: 
  • wzrost zawartości białka w roślinach; do syntezy białek niezbędne są aminokwasy siarkowe: cysteina i metionina,
  • wzrost zawartości tłuszczu w nasionach roślin oleistych - które wykazują kilkukrotnie większe zapotrzebowanie na siarkę niż zboża,
  • wzrost zawartości glutenu – poprawa jakości wypiekowej mąki,
  • wzrost zawartości skrobi w ziarniakach – siarka przedłuża fazę nalewania ziarna,
  • zmniejszenie zawartości azotu ogólnego w ziarnie jęczmienia browarnego,
  • wzrost zawartości skrobi w bulwach ziemniaka i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego,
  • zmniejszenie zawartości azotanów w roślinach warzywnych.
    
 3. Poprawę gospodarki węglowodanami w okresie późnej jesieni i wczesnej wiosny, co pośrednio wywołuje wzrost tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niskie i wysokie temperatury, suszę).
   
 4. Wzrost syntezy tkanek mechanicznych, siarka stymuluje syntezę lignin (metionina) i w konsekwencji wzrost odporności na stresy abiotyczne – wyleganie i biotyczne – porażenie przez choroby i szkodniki.
   
 5. Ograniczenie chorób kontrolowanych przynajmniej częściowo przez siarkę: 
  • Ziemniaki – parch ziemniaczany i ospowatość bulw (ryzoktonioza),
  • Rzepak – cylyndrosporioza liści rzepaku,
  • Zboża – mączniak prawdziwy.
    
 6. Poprawę walorów smakowych i aromatycznych warzyw cebulowych: 
  cebuli, czosnku; siarka zwiększa zawartość olejków eterycznych (cykloalliina - cebula i chrzan, allicyna – czosnek).
Przeznaczenie

Nawóz PRO-SIARKA S 800 SC wyprodukowany jest z silnie rozdrobnionej (zmikronizowanej) siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie (nawet powyżej 75%) przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne takie jak: rzepak, buraki cukrowe.

Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się także po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę. Nawóz można także stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i wszystkich uprawach warzywnych.

Zasady stosowania i dawkowanie

Wielkość dawek i terminy stosowania nawozu.

Gatunek uprawianej 
rośliny
Dawka 
nawozu 
l/ha
Zalecana
ilość wody 
l/ha
Termin stosowania 
nawozu lub faza 
rozwojowa rośliny
Faza rozwojowa 
rośliny wg 
skali BBA
rzepak ozimy 5 300 - 500 jesienią po 
wschodach roślin
10 - 29
8 300 - 500 wczesną wiosną 30 - 50
6 300 - 500 przed 
kwitnieniem
50 - 57
jęczmień, pszenica, żyto 5 300 - 500 po wschodach 
do początku 
krzewienia
10 - 19 1)
jęczmień browarny, 
pszenżyto
5 300 - 500 koniec krzewienia
strzelanie 
w źdźbło
23 - 30 1)
owies 5 300 - 500 do końca fazy
kłoszenia
32 - 59 1)
kukurydza na ziarno 
i na kiszonkę
10 700 - 1000 w pełni rozwinięte 
2 - 6 liście
19 - 24
ziemniak 5 300 - 500 kilkakrotnie,
począwszy od 
fazy rozwoju
liści do końca 
kwitnienia
21 - 70
burak cukrowy 5 300 - 500 w okresie 
rozwoju liści
20 - 26
5 300 - 500 3 - 4 tygodnie po 
zwarciu rzędów
31 - 33
peluszka, groch 5 300 - 500 w okresie od 
1 do 4 w pełni 
wykształconych 
liści
11 - 19
łubin, słonecznik 5 300 - 500 do fazy 
kwitnienia
30 - 59
użytki zielone 20 3000 - 4000 przed ruszeniem 
wegetacji
-
chmiel 5 800 - 1000 po naprowadzeniu 
chmielu na 
przewodniki
-
5 1500 - 2000 po osiągnięciu 
przez chmiel 
siatki
-
5 2500 - 3000 w fazie kwitnienia 
i później
-

1) wg skali Zadoksa