UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Big Bag
500kg
Worek
50kg
Właściwości

Superfosfat prosty zawiera 19% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym 93% fosforanów rozpuszczalnych w wodzie, 20% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie oraz 32% siarki (SO3) całkowitej.  
Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek oraz wapń, który przeciwdziała niektórym chorobom fizjologicznym (związanym z niedoborem tego pierwiastka). Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.

Przeznaczenie

Superfosfat prosty jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego.

Zasady stosowania

Superfosfat prosty jest nawozem przedsiewnym.

Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 15-20cm.

Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Dawkowanie
Uprawiane rośliny Dawka nawozu
w zależności od zawartości fosforu w glebie (kg/ha)
zboże jare 210-350
zboże ozime 250-390
rzepak 300-400
buraki 350-450
ziemniaki 180-300
kukurydza 300-450
strączkowe 200-300
motylkowe drobnonasienne 200-350
użytki zielone 200-300