UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Big Bag
500kg
Worek
50kg
Właściwości

TARNOGRAN 21 zawiera 3% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 21% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego, 18% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

Azot – dawka startowa zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – w nawozie występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu, jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – jest szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej (2%).

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

Przeznaczenie

TARNOGRAN 21 jest nawozem uniwersalnym, zawierającym optymalny zestaw składników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaków i drzew owocowych.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na gleby o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Dawkowanie
Uprawiane rośliny Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K  [kg/ha]
kukurydza 500-800
buraki cukrowe i pastewne 550-900
zboża ozime 300-500
zboża jare 350-550
ziemniaki 400-600
rzepak 450-650
drzewa i krzewy owocowe 350-600