UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Big Bag
500kg
Worek
50kg
Właściwości

Nawóz zawiera 9% azotu (N) całkowitego w formie amonowej i amidowej ( w tym: w formie amonowej - 3,3%, w formie amidowej -5,7%), 9% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5)  rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 17% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 2% magnezu (MgO) rozpuszczalnego w wodzie,  5% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie i 19% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie.

Obniżona zawartość chlorków w nawozie oraz forma mocznikowa azotu przyczyniają się do dobrego kiełkowania ziemniaków i zdrowotności bulw. Połączenie siarczanowych form potasu i magnezu w nawozie stosowanym pod ziemniaki, korzystnie wpływa na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka.

Przeznaczenie

TARNOGRAN 9 jest specjalistycznym nawozem wieloskładnikowym,  przeznaczonym do nawożenia ziemniaków, buraków, kukurydzy, zbóż jarych, użytków zielonych oraz drzew i krzewów owocowych.

Zasady stosowania

Nawóz należy stosować wiosną wysiewając go przed zastosowaniem upraw (orka, gryzowanie, bronowanie), tak aby nastąpiło zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm. Wskazane jest stosowanie nawozu na glebach lekkich i średnich oraz o niskiej zasobności w potas i  średniej w fosfor.

Dawkowanie
Uprawiane rośliny
Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K (kg/ha)
ziemniaki jadalne bez obornika 500-700
buraki bez obornika 600-800
kukurydza 550-750
zboża jare 350-550
użytki zielone 400-600
drzewa i krzewy owocowe 550-750