UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Big Bag
500kg
Worek
50kg
Właściwości

TARNOGRAN K jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym, zawierającym: 3% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) całkowitego rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, 5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 2,5% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 21% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 6% wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 3% magnezu (MgO) całkowitego, 18% siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie oraz mikroskładniki pokarmowe: 0,1% boru (B) i 0,3% cynku (Zn).

Azot – startowa dawka azotu zapewnia prawidłowy początkowy wzrost rośliny.

Fosfor – występuje w formach o zróżnicowanej szybkości działania.

Potas – podstawowy składnik plonotwórczy w nawożeniu kukurydzy, występując w granuli z siarczanem magnezu jest dostępny w całym okresie wegetacji.

Magnez – szczególnie ważny w przypadku kukurydzy, występuje w szybko przyswajalnej formie siarczanowej.

Siarka – łatwo dostępna siarka w postaci siarczanowej zwiększa plonotwórcze działanie azotu, poprawia jakość pasz (zielonka, kiszonka, ziarno), jest gwarantem dobrego zaopatrzenia w mikroskładniki pokarmowe.

Cynk – wpływa na wzrost i zdrowotność roślin, kontroluje gospodarkę fosforem i azotem.

Bor – poprawia kwitnienie i zawiązywanie nasion.

Przeznaczenie

TARNOGRAN K jest nawozem specjalistycznym, zawierającym optymalny zestaw makroelementów i mikroskładników pokarmowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy oraz zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.

Zasady stosowania

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokość 10-15 cm.

Dawkowanie
Uprawiane rośliny Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K [kg/ha]
kukurydza 500-800
buraki cukrowe i pastewne 550-900
zboża ozime 300-500
drzewa i krzewy owocowe 350-600