UE

Karta charakterystyki
Dostępne opakowania
worek
25kg
Właściwości

WIGOR S jest nawozem granulowanym, zawierającym 90% siarki.

Zawarty w nawozie bentonit (pH>7), dzięki swoim właściwościom pęcznienia w kontakcie z wodą, powoduje rozdrobnienie siarki.

Cząsteczki siarki ulegają w glebie utlenieniu przez mikroorganizmy do postaci siarczanowej przyswajalnej przez rośliny. Efekt wzrostu siarczanów w glebie następuje już po siedmiu dniach od zastosowania nawozu a dalsze systematyczne uaktywnianie się siarki zapewnia odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek w trakcie całego okresu wegetacji.

Funkcje siarki w rozwoju roślin:

  • Jest niezbędna w procesie syntezy białek,
  • Przyczynia się do zmniejszenia udziału niebiałkowych form azotu w roślinie (m. in. azotanów),
  • Podnosi walory smakowe i zapachowe roślin (cebula, czosnek),
  • Zwiększa odporność roślin uprawnych na choroby i szkodniki oraz mróz i suszę.
  • Umożliwia wykorzystanie azotu.
Przeznaczenie

Nawóz WIGOR S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach wykazujących niedobór siarki.

Zasady stosowania

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

 

Dawkowanie

W zależności od uprawianej rośliny i zasobności gleby w siarkę przyswajalną nawóz stosuje się w dawkach od 10 do 45 kg S/ha, co w przeliczeniu na masę nawozu odpowiada 11-50 kg nawozu na hektar. Nawóz może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanki z innymi nawozami granulowanymi.

Uprawiane rośliny Dawka [kg/ha]
rzepak ozimy 20-40
kapustne 10-40
pszenica 15-20
rzodkiewka 35-40
jęczmień 10-15
cebulowate 10-15
burak cukrowy 30-35
marchew 10-15
kukurydza 15-20
groch 15-20
pomidory 10-30
lucerna 15-20
fasola 5-10