UE

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji demonstracyjnej nowego procesu technologicznego wytwarzania innowacyjnych nawozów siarkowo-bentonitowych w formie kulistych granul ułatwiających dyspersję, wzbogaconych o siarczany i mikroelementy”

Celem projektu jest przeprowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych, przez zespół badawczy Z.Ch. „Siarkopol” Tarnobrzeg, we współpracy z jednostkami naukowymi (wybranym podwykonawcą jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach), na zbudowanej w projekcie instalacji demonstracyjnej, celem pozyskania danych na temat zachowania i wydajności w skali półprzemysłowej nowej technologii wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego, opartej o własny patent Wnioskodawcy nr PL206943.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 822 152,28 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 34 555 380,71 zł

Projekt UE