UE

Dokumentacja techniczna
Dostępne opakowania
Big Bag
500kg
Worek
50kg
Właściwości

POTAFOSKA 12 zawiera 4% azotu (N) całkowitego w formie amonowej, 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 11% pięciotlenku fosforu(P2O5) rozpuszczalnego w wodzie, 12% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, 16% tlenku wapnia (CaO) rozpuszczalnego w wodzie, 30% trójtlenku siarki (SO3) całkowitego.

Przeznaczenie

POTAFOSKA 12  jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym, zawierającym składniki pokarmowe w formie łatwo przyswajalnej przez rośliny. Nawóz ten przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku ozimego. Można go też efektywnie stosować pod wszystkie uprawy jare i pod użytki zielone, uzupełniając azot według potrzeb uprawianych gatunków roślin. Nawóz zawiera siarkę niezbędną do budowy białek.

Zasady stosowania

POTAFOSKA 12  nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, niezależnie od ich składu mechanicznego. Jest to nawóz przedsiewny, niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Nie zaleca się stosowania POTAFOSKA 12 na glebach zasadowych. Na użytkach zielonych nawóz należy rozsiewać wczesną wiosną według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

Dawkowanie
Uprawiane rośliny Dawka nawozu
w zależności od zasobności gleby w P i K  [kg/ha]
zboże ozime 350-550
zboże jare 250-500
rzepak 300-550
buraki cukrowe 350-600
strączkowe i motylkowe drobnonasienne 300-550
użytki zielone 350-650