Siarka Granulowana
Karta Charakterystyki
Postać
żółte lub szarożółte granulki
Właściwości
 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
temperatura topnienia 112,8 [°C]
temperatura wrzenia 444,6 [°C]
ciężar nasypowy 1200-1350 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 99,95[%]
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,04[%]
kwasy w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,007[%]
bituminy 0,015[%]
zawartość H20, nie więcej niż 0,2[%]
klasa ziarnowa 0,5 - 3,2 mm, nie mniej niż 90%
przesiew ziarna 0,5 mm oraz klasa ziarnowa 3,2-10 mm, nie więcej niż 10%
Zastosowanie
W przemyśle nawozowym, chemicznym, do produkcji kwasu siarkowego, dwusiarczku węgla, tiosiarczanów i siarczanów; w przemyśle włókien syntetycznych, do wytwarzania barwników, środków ochrony roślin, papieru i in.
Transport
 • lądowy - luzem w specjalnych wagonach; w workach papierowych lub foliowych (25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą) lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski - luzem

Siarka granulowana nie podlega przepisom ADR/RID na podstawie przepisu szczególnego nr 242.

Siarka Mielona
Karta Charakterystyki
Postać
proszek barwy jasnożółtej
Właściwości
 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
rozpuszczalność w CS2 95,5 - 96,5 [%]
temperatura topnienia 112,8 [°C]
temperatura wrzenia 444,6 [°C]
cięzar nasypowy 550-750 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 99,85%
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
kwasy w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
bituminy 0,02%
zawartość H20 0,2%
Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,3
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0
Zastosowanie
W przemyśle gumowym, celulozowym, nawozowym, zapałczanym, farmaceutycznym, naftowym, do produkcji środków ochrony roślin, włókien sztucznych, barwników i in.
Transport
 • lądowy - w workach papierowych 25 [kg] lub typu big-bag transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski - w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag

Siarka mielona nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym nr 031/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 14.06.2019 r.

Siarka Mielona Olejowana 1%
Karta Charakterystyki
Postać
proszek barwy jasnożółtej
Właściwości
 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
rozpuszczalność w CS2 95,5 - 96,5 [%]
temperatura topnienia 90 - 100 [°C]
temperatura wrzenia 290 [°C]
ciężar nasypowy 600 - 800 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 98%
zawartość oleju mineralnego 1,0 ± 0,3%
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
zawartość kwasów, w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
zawartość części lotnych, nie więcej niż 0,2%
Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,6
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm, nie więcej niż 0,2
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0
Zastosowanie
W przemyśle gumowym oraz nawozowym
Transport
 • lądowy - w workach papierowych 25 [kg] transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski - w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag

Siarka mielona olejowana zawierająca 2,5% oleju nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym Nr 032/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 14.06.2019r.

Siarka Mielona Olejowana 2,5%
Karta Charakterystyki
Postać
proszek barwy jasnożółtej
Właściwości
 • rozpuszczalna w dwusiarczku węgla i toluenie
 • słabo rozpuszczalna w alkoholu etylowym, benzenie i eterze dwuetylowym
 • nierozpuszczalna w wodzie
rozpuszczalność w CS2 95,5 - 96,5 [%]
temperatura topnienia 90 - 100 [°C]
temperatura wrzenia 290 [°C]
ciężar nasypowy 600 - 800 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 97%
zawartość oleju mineralnego 2,5 ± 0,5%
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
zawartość kwasów w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
zawartość części lotnych 0,2%
Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,6
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm, nie więcej niż 0,2
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0
Zastosowanie
W przemyśle gumowym oraz nawozowym
Transport
 • lądowy - w workach papierowych 25 [kg] transportem kolejowym bądź samochodowym na paletach
 • morski - w kontenerach, w workach papierowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w workach typu big-bag

Siarka mielona olejowana zawierająca 2,5% oleju nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym Nr 032/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 14.06.2019r.