UE

Siarka Granulowana
Karta Charakterystyki
Postać
żółte lub szarożółte granulki
Właściwości
temperatura topnienia 112,8 [°C]
temperatura wrzenia 444,6 [°C]
gęstość nasypowa 1200-1350 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 99,95[%]
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,04[%]
zawartość kwasów w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,007[%]
zawartość substancji organicznych, nie więcej niż 0,015[%]
zawartość H20, nie więcej niż 0,2[%]
Uziarnienie
klasa ziarnowa 0,5 - 3,2 mm, nie mniej niż 90%
przesiew ziarna 0,5 mm oraz klasa ziarnowa 3,2-10 mm, nie więcej niż 10%
Zastosowanie
W przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym, m.in. do wytwarzania i przetwórstwa gumy, w spoiwach i środkach antyadhezyjnych, do produkcji środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, w robotach drogowych i budowlanych oraz w przemyśle spożywczym.
Transport
  • lądowy - w workach papierowych trójwarstwowych lub polietylenowych po 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą/strech lub w opakowaniach typu     big-bag na paletach; transportem kolejowym bądź samochodowym; luzem w specjalnych wagonach,
  • morski - w kontenerach, w workach papierowych lub polietylenowych 25 [kg] lub w opakowaniach typu big-bag.

Siarka granulowana nie podlega przepisom ADR/RID na podstawie przepisu szczególnego nr 242.

Siarka Mielona
Karta Charakterystyki
Postać
proszek barwy jasnożółtej
Właściwości
temperatura topnienia 112,8 [°C]
temperatura wrzenia 444,6 [°C]
gęstość nasypowa 550-750 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 99,85%
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
zawartość kwasów w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
zawartość substancji organicznych, nie więcej niż 0,02%
zawartość H20, nie więcej niż 0,2%
Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,3
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0
Zastosowanie
W przemyśle chemicznym organicznym i nieorganicznym, m.in. do wytwarzania i przetwórstwa gumy, w spoiwach i środkach antyadhezyjnych, do produkcji środków chemicznych stosowanych w rolnictwie, w robotach drogowych i budowlanych oraz w przemyśle spożywczym.
Transport
  • lądowy - w opakowaniach typu big-bag na paletach lub w workach papierowych trójwarstwowych po 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą/strech, transportem kolejowym bądź samochodowym;
  • morski - w kontenerach, w workach papierowych trójwarstwowych po 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w opakowaniach typu big-bag

Siarka mielona nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym nr 031/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 14.06.2019 r.

Siarka Olejowana 1%
Karta Charakterystyki
Postać
proszek barwy jasnożółtej
Właściwości
temperatura topnienia 90 - 100 [°C]
temperatura wrzenia 290 [°C]
gęstość nasypowa 600 - 800 [kg/m3]
Parametry jakościowe
zawartość siarki, nie mniej niż 98%
zawartość oleju mineralnego 1,0 ± 0,3%
zawartość popiołu, nie więcej niż 0,1%
zawartość kwasów, w przeliczeniu na H2SO4, nie więcej niż 0,01%
zawartość części lotnych, nie więcej niż 0,2%
Uziarnienie
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, nie więcej niż 0,6
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,125 mm, nie więcej niż 0,2
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, nie więcej niż 0,0
Zastosowanie
W przemyśle chemicznym, m.in. do wytwarzania i przetwórstwa gumy.
Transport
  • lądowy - w opakowaniach typu big-bag na paletach lub w workach papierowych trójwarstwowych po 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą/strech, transportem kolejowym bądź samochodowym,
  • morski - w kontenerach, w workach papierowych trójwarstwowych 25 [kg] na paletach osłoniętych folią termokurczliwą lub w opakowaniach typu big-bag

Siarka mielona olejowana zawierająca 1% oleju nie podlega przepisom ADR zgodnie z certyfikatem klasyfikacyjnym Nr 032/IPO-BC/2019 wydanym przez Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie w dniu 14.06.2019r.