Pro – Siarka nagrodzona Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą - ZChSiarkopol

Nawóz mineralny zawiesinowy Pro–Siarka S 800 SC został nagrodzony Podkarpacką Nagrodą Gospodarczą w Kategorii Najlepszy Produkt. Jest to nawóz wyprodukowany z silnie rozdrobnionej siarki elementarnej, co umożliwia efektywne jej wykorzystanie przez rośliny uprawne, szczególnie siarkolubne: rzepak, buraki cukrowe. Korzystne efekty plonotwórcze uzyskuje się też po zastosowaniu nawozu pod zboża i kukurydzę.Ponadto nawóz można stosować na trwałych użytkach zielonych oraz w sadach i we wszystkich uprawach warzywnych.