Wigor S Najlepszym Produktem - ZChSiarkopol

Wigor S został uhonorowany w kategorii Najlepsze Produkty w XII edycji Konkursu Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej.

Nagrodzony Wigor S jest specjalistycznym nawozem granulowanym zawierającym 90% siarki. Przeznaczony jest głównie do nawożenia roślin siarkolubnych, sporządzania mieszanek nawozowych, a w dłuższym okresie czasu do obniżania pH gleby.