Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Wojciech Brzezowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Zbigniew Osowski

Członek Zarządu ds. Technicznych
Jerzy Komarnicki