Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Wojciech Brzezowski

Wiceprezes Zarządu
Mateusz Marek Kutrzeba

Członek Zarządu ds. Technicznych
Jerzy Komarnicki