Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Wojciech Brzezowski

Członek Zarządu ds. Technicznych
Jerzy Komarnicki