про компанію

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Siarkopol" ООО ТАРНОБЖЕГ

Наша компанія вже багато років є визнаним виробником добрив і фасованої сірки.

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Siarkopol» ООО ТАРНОБЖЕГ – компанія, що спеціалізується на виробництві високоякісних сільськогосподарських, садівничих добрив і фасованої сірки. Ми надаємо послуги, пов’язані з розподілом електроенергії, природного газу, питної води та управлінням стічними водами. Також ми надаємо спеціалізовані лабораторні послуги. Ми є інноваційною та активною компанією, постійно адаптуємо наше виробництво під попит і вимоги клієнтів, вдосконалюючи продукцію, що випускається і розширюємо асортимент. Наші добрива, такі як Тарногран, Потофоска 12, Wap Mag, Суперфосфат, Вігор або Сульфат магнію, широко відомі і використовуються фермерами в Польщі та за кордоном. Фасована сірка, що продається відомим компаніям хімічної, гумової, целюлозної або фармацевтичної промисловості, високо оцінюється нашими клієнтами, що підтверджується багаторічним співробітництвом.

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Siarkopol» ООО ТАРНОБЖЕГ з моменту свого створення, вони роблять особливий акцент на високій якості продуктів і послуг і ефективному обслуговуванні клієнтів. Наші зусилля і відданість знаходять своє відображення в численних нагородах, наданих нашим продуктам на виставках і конкурсах. Підтвердження нашої уваги до якості продукції та добробуту клієнтів: Сертифікат Інтегрованої Системи Менеджменту Якості та Навколишнього Середовища відповідно до PN-EN ISO 9001:2015 та PN-EN ISO 14001:2015, виданий Bureau Veritas Certification, а також Сертифікат Акредитації Науково-Дослідної Лабораторії, що підтверджує відповідність вимогам стандарту PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02, виданий Польським Центром Акредитації

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Nasza firma od wielu lat jest uznanym producentem nawozów oraz siarki konfekcjonowanej.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. są firmą specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości nawozów rolniczych, ogrodniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową. Świadczymy także specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jesteśmy innowacyjną i aktywnie działającą firmą, stale dostosowującą swoją produkcję do zapotrzebowania i wymagań klienta, poprzez ulepszanie wyrobów i poszerzanie asortymentu. Nasze nawozy, takie jak: Tarnogran, Potafoska 12, Wap Mag, Superfosfat, Wigor czy Siarczan Magnezu, są szeroko znane i stosowane przez rolników w Polsce i za granicą. Siarka konfekcjonowana, sprzedawana do renomowanych firm w przemyśle chemicznym, gumowym, celulozowym czy farmaceutycznym jest wysoko oceniana przez naszych odbiorców, co potwierdzają wieloletnią współpracą.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od chwili powstania kładą szczególny nacisk na najwyższą jakość produktów i usług oraz sprawną obsługę klientów, chcąc tym samym należeć do przodujących zakładów branży chemicznej. Misją oraz celem Spółki jest:

  • tworzenie i umacnianie pozycji uznanego i cenionego producenta nawozów i siarki konfekcjonowanej;
  • utwierdzanie wiarygodności solidnego dostawcy mediów energetycznych;
  • doskonalenie wszystkich stosowanych oraz wprowadzanie nowych technologii i wyrobów;
  • zrównoważony rozwój firmy z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska;
  • zapewnienie pracy i odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracownikom.

Nasz wysiłek i zaangażowanie zyskują odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach, przyznawanych naszym wyrobom na targach, wystawach i konkursach. Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość wyrobów i dobro klienta są uzyskane przez nas certyfikaty: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, wydany przez Bureau Veritas Certification, a także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Ми ефективно йдемо до нашої мети.

ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Siarkopol» ООО ТАРНОБЖЕГ має за мету знаходитися в гроні провідних заводів хімічної промисловості. Ключовими для нас є створення і зміцнення позицій визнаного і цінованого виробника добрив і фасованої сірки; підтвердження авторитету надійного постачальника енергоносіїв; вдосконалення всіх застосовуваних і впроваджуваних нових технологій і продуктів; стійкість компанії з урахуванням екологічних вимог; забезпечення праці та адекватного рівня оплати праці працівників. Визнання наших зусиль в ефективному досягненні поставлених цілей – це ті відзнаки, які ми отримуємо.