About us

CHEMICAL PLANTS “Siarkopol" TARNOBRZEG Ltd.

CHEMICAL PLANTS “Siarkopol” TARNOBRZEG Ltd is a company which specialises in the production of high-quality mineral fertilizers, sulphur-based suspension fertilizers and packaged sulphur. We provide services related to the distribution of electrical energy, natural gas and potable water, as well as sewage disposal. We also provide specialist laboratory services.

We are an innovative, dynamic company which constantly adapts its production to the client’s needs and requirements through the improvement of produced goods and the expansion of their range. The SIARKOPOL brand fertilizers, such as: Tarnogran, Potafoska 12,Wap Mag, Superfosfat, Wigor and Siarczan Magnezu (magnesium sulphate), are widely recognised and used by Polish farmers, including those involved in ecological cultivation. Packaged sulphur is delivered to renowned companies operating in the chemical, rubber, cellulose and pharmaceutical industries which value our products extremely highly, and cooperate with us regularly.

From its very establishment, “Siarkopol” CHEMICAL PLANTS TARNOBRZEG Ltd has particularly focused on the top quality of its goods and services, and efficient customer service. Our efforts and commitment are also reflected by the many awards and commendations which have been received by our goods at various fairs, exhibitions and competitions. Our care for the quality of goods and the welfare of our clients is confirmed with the Quality System and Environmental Management Certificate, issued by Bureau Veritasin, which is in accordance with the ISO 9001 and ISO 14001 standards.

See our offer for more details.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Nasza firma od wielu lat jest uznanym producentem nawozów oraz siarki konfekcjonowanej.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. są firmą specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości nawozów rolniczych, ogrodniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową. Świadczymy także specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jesteśmy innowacyjną i aktywnie działającą firmą, stale dostosowującą swoją produkcję do zapotrzebowania i wymagań klienta, poprzez ulepszanie wyrobów i poszerzanie asortymentu. Nasze nawozy, takie jak: Tarnogran, Potafoska 12, Wap Mag, Superfosfat, Wigor czy Siarczan Magnezu, są szeroko znane i stosowane przez rolników w Polsce i za granicą. Siarka konfekcjonowana, sprzedawana do renomowanych firm w przemyśle chemicznym, gumowym, celulozowym czy farmaceutycznym jest wysoko oceniana przez naszych odbiorców, co potwierdzają wieloletnią współpracą.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od chwili powstania kładą szczególny nacisk na najwyższą jakość produktów i usług oraz sprawną obsługę klientów, chcąc tym samym należeć do przodujących zakładów branży chemicznej. Misją oraz celem Spółki jest:

  • tworzenie i umacnianie pozycji uznanego i cenionego producenta nawozów i siarki konfekcjonowanej;
  • utwierdzanie wiarygodności solidnego dostawcy mediów energetycznych;
  • doskonalenie wszystkich stosowanych oraz wprowadzanie nowych technologii i wyrobów;
  • zrównoważony rozwój firmy z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska;
  • zapewnienie pracy i odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracownikom.

Nasz wysiłek i zaangażowanie zyskują odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach, przyznawanych naszym wyrobom na targach, wystawach i konkursach. Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość wyrobów i dobro klienta są uzyskane przez nas certyfikaty: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, wydany przez Bureau Veritas Certification, a także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.

We effectively pursue our goal.

CHEMICAL PLANTS “Siarkopol” TARNOBRZEG, Ltd want to be included in the leading plants in the chemical industry.

Creating and strengthening our position as an established and recognized manufacturer of ready-made fertilizer and sulfur.
Confirming our credibility as a reliable supplier of energy utilities.
Improving all current and introducing new technologies and products.
Sustainable development of the company, taking into account the requirements of environmental protection.
Ensuring labor and an appropriate level of remuneration to our employees.
A recognition for our efforts in the effective implementation of our goals are the awards that we receive.