Contact

CONTACT US

Do you have any question?
Please contact us

Phone numbers

+48 15 856 5801

+48 15 856 5811

Send us an e-mail

kontakt@zchsiarkopol.pl

export.office@zchsiarkopol.pl

CHEMICAL PLANTS "Siarkopol" TARNOBRZEG Ltd

39-400 Tarnobrzeg
ul. Chemiczna 3

NIP 867-19-93-417
REGON 831220876
BDO 000020719

KRS 0000062697
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

Secretariat and Dispatcher

Secretariat of the Chief Executive Officer, Head of Production and Technology

+48 15 856 5801
fax: +48 15 822 9797

Secretariat of the Economic Director
+48 15 856 5811
fax +48 15 822 7208

Dispatcher

+48 15 856 5555
+48 15 856 5500
+48 605 897 851

Export/ Import

Aneta Skowron
Head of Trade

+48 15 856 5850
fax: 15 855 4989
ASkowron@zchsiarkopol.pl

Fertilizer Office – Export

+48 15 856 58 55

+48 15 856 58 52

+ 48 15 856 55 96

Sulfur’s office

+48 15 856 58 51

+48 15 856 58 54

Import

+48 15 856 58 53

Domestic Sales

Robert Wrona
Head of Fertilizer Sales

+48 15 856 5860
RWrona@zchsiarkopol.pl

Trade office
+48 15 856 5858
+48 15 856 5859
+48 15 856 5895
fax: 15 855 5567
BOK@zchsiarkopol.pl

Mariusz Dziędzioł
Chief Marketing Specialist

+48 15 856 5857
MDziedziol@zchsiarkopol.pl
marketing@zchsiarkopol.pl

Logistics

Ewa Morgaś
Head of Logistics

+48 15 856 5870
EMorgas@zchsiarkopol.pl

Jerzy Lis
Chief Customs and Forwarding Specialist

+48 15 856 5866
JLis@zchsiarkopol.pl