Contact

CONTACT US

Do you have any question?
Please contact us

Phone numbers

+48 15 856 5801

+48 15 856 5811

Send us an e-mail

kontakt@zchsiarkopol.pl

export.office@zchsiarkopol.pl


  CHEMICAL PLANTS "Siarkopol" TARNOBRZEG Ltd

  39-400 Tarnobrzeg
  ul. Chemiczna 3

  NIP 867-19-93-417
  REGON 831220876
  BDO 000020719

  KRS 0000062697
  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

  Secretariat and Dispatcher

  Secretariat of the Chief Executive Officer, Head of Production and Technology

  +48 15 856 5801
  fax: +48 15 822 9797

  Secretariat of the Economic Director
  +48 15 856 5811
  fax +48 15 822 7208

  Dispatcher

  +48 15 856 5555
  +48 15 856 5500
  +48 605 897 851

  Export/ Import

  Aneta Skowron
  Head of Trade

  +48 15 856 5850
  fax: 15 855 4989
  ASkowron@zchsiarkopol.pl

  Fertilizer Office – Export

  +48 15 856 58 55

  +48 15 856 58 52

  + 48 15 856 55 96

  Sulfur’s office

  +48 15 856 58 51

  +48 15 856 58 54

  Import

  +48 15 856 58 53

  Domestic Sales

  Robert Wrona
  Head of Fertilizer Sales

  +48 15 856 5860
  RWrona@zchsiarkopol.pl

  Trade office
  +48 15 856 5858
  +48 15 856 5859
  +48 15 856 5895
  fax: 15 855 5567
  BOK@zchsiarkopol.pl

  Mariusz Dziędzioł
  Chief Marketing Specialist

  +48 15 856 5857
  MDziedziol@zchsiarkopol.pl
  marketing@zchsiarkopol.pl

  Logistics

  Ewa Morgaś
  Head of Logistics

  +48 15 856 5870
  EMorgas@zchsiarkopol.pl

  Jerzy Lis
  Chief Customs and Forwarding Specialist

  +48 15 856 5866
  JLis@zchsiarkopol.pl