Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz jakieś pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

Telefon

+48 15 856 5801

+48 15 856 5811

Wyślij do nas e-mail

kontakt@zchsiarkopol.pl

ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg
ul. Chemiczna 3

NIP 867-19-93-417
REGON 831220876
BDO 000020719

KRS 0000062697
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

Sekretariat i Dyspozytor

Sekretariat Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Technicznych

+48 15 856 5801
fax: +48 15 822 9797

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Główny Księgowy
+48 15 856 5811
fax +48 15 822 7208

Dyspozytor

+48 15 856 5555
+48 15 856 5500
+48 605 897 851

Sprzedaż krajowa

Robert Wrona
Kierownik Zespołu
Sprzedaży Nawozów

+48 15 856 5860
RWrona@zchsiarkopol.pl

Mariusz Dziędzioł
Główny Specjalista
ds. Handlu

+48 15 856 5857
MDziedziol@zchsiarkopol.pl
marketing@zchsiarkopol.pl

Biuro Obsługi Klienta
+48 15 856 5858
+48 15 856 5859
+48 15 856 5895
fax: 15 855 5567
BOK@zchsiarkopol.pl

Sprzedaż zagraniczna/ Import

Aneta Skowron
Kierownik Zespołu Handlu

+48 15 856 5850
fax: 15 855 4989
ASkowron@zchsiarkopol.pl

Biuro Nawozów – Export

+48 15 856 58 55

+48 15 856 58 52

+ 48 15 856 55 96

export.office@zchsiarkopol.pl

Biuro Siarki

+48 15 856 58 51

+48 15 856 58 54

Import

+ 48 15 856 58 53

Logistyka

Ewa Morgaś
Kierownik Zespołu
Logistyki

+48 15 856 5870
EMorgas@zchsiarkopol.pl

Jerzy Lis
Główny Specjalista
ds. Celnych i Spedycji

+48 15 856 5866
JLis@zchsiarkopol.pl

Dział nadzorujący sprawność serwisu

Grzegorz Mierzwa
Starszy Informatyk
gmierzwa@zchsiarkopol.pl
Jakub Kozioł
Starszy Specjalista ds. marketingu
jkoziol@zchsiarkopol.pl