ZAKŁADY CHEMICZNE„Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg
ul. Chemiczna 3


NIP 867-19-93-417
REGON 831220876
BDO 000020719

KRS 0000062697
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN

kontakt@zchsiarkopol.pl

Tel: +48 15 856 5801

Tel: +48 15 856 5811


Sekretariat i Dyspozytor

Sekretariat Prezesa Zarządu,
Członka Zarządu ds. Technicznych

+48 15 856 5801
fax: +48 15 822 9797

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego  Księgowego
+48 15 856 5811
fax +48 15 822 7208

Dyspozytor

+48 15 856 5555
+48 15 856 5500
+48 605 897 851

Sprzedaż krajowa nawozów

Robert Wrona
Kierownik Zespołu
Sprzedaży Nawozów

+48 15 856 5860
RWrona@zchsiarkopol.pl

Mariusz Dziędzioł
Główny Specjalista
ds. Handlu

+48 15 856 5857
MDziedziol@zchsiarkopol.pl

Biuro Obsługi Klienta
+48 15 856 5858
+48 15 856 5859
+48 15 856 5895
BOK@zchsiarkopol.pl

Transport krajowy nawozów

+48 15 856 58 89
+48 15 856 55 84
adul@zchsiarkopol.pl

swadas@zchsiarkopol.pl

Sprzedaż zagraniczna nawozów / Import

Aneta Skowron
Kierownik Zespołu Handlu

+48 15 856 5850
fax: 15 855 4989
ASkowron@zchsiarkopol.pl

Biuro Nawozów – Export

+48 15 856 58 55

+48 15 856 58 52

+ 48 15 856 55 96

export.office@zchsiarkopol.pl

Biuro Siarki

+48 15 856 58 51

+48 15 856 58 54

Import

+ 48 15 856 58 53

Logistyka

Ewa Morgaś
Kierownik Zespołu
Logistyki

+48 15 856 5870
EMorgas@zchsiarkopol.pl

Jerzy Lis
Główny Specjalista
ds. Celnych i Spedycji

+48 15 856 5866
JLis@zchsiarkopol.pl

Dział nadzorujący sprawność serwisu

Grzegorz Mierzwa
Starszy Informatyk
gmierzwa@zchsiarkopol.pl

Jakub Kozioł
Główny Specjalista ds. Promocji i Marketingu
jkoziol@zchsiarkopol.pl