Sponsoring/Darowizna

Podmiot wnioskujący do Grupy o objęcie działaniami sponsoringowymi, darowizny składa pisemny wniosek o sponsoring lub darowiznę, który powinien zawierać co najmniej informacje wskazane w Załączniku Nr 1 w przypadku sponsoringu i załącznik Nr 2 w przypadku darowizny. Dodatkowo prosimy o podanie nr konta bankowego we wniosku.

Załącznik Nr 1 (sponsoring)

Załącznik Nr 2 (darowizna)