O firmie

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Nasza firma od wielu lat jest uznanym producentem nawozów oraz siarki konfekcjonowanej.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. są firmą specjalizującą się w produkcji wysokiej jakości nawozów rolniczych, ogrodniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Zajmujemy się świadczeniem usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody pitnej oraz gospodarką ściekową. Świadczymy także specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jesteśmy innowacyjną i aktywnie działającą firmą, stale dostosowującą swoją produkcję do zapotrzebowania i wymagań klienta, poprzez ulepszanie wyrobów i poszerzanie asortymentu. Nasze nawozy, takie jak: Tarnogran, Potafoska 12, Wap Mag, Superfosfat, Wigor czy Siarczan Magnezu, są szeroko znane i stosowane przez rolników w Polsce i za granicą. Siarka konfekcjonowana, sprzedawana do renomowanych firm w przemyśle chemicznym, gumowym, celulozowym czy farmaceutycznym jest wysoko oceniana przez naszych odbiorców, co potwierdzają wieloletnią współpracą.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. od chwili powstania kładą szczególny nacisk na najwyższą jakość produktów i usług oraz sprawną obsługę klientów, chcąc tym samym należeć do przodujących zakładów branży chemicznej. Misją oraz celem Spółki jest:

  • tworzenie i umacnianie pozycji uznanego i cenionego producenta nawozów i siarki konfekcjonowanej;
  • utwierdzanie wiarygodności solidnego dostawcy mediów energetycznych;
  • doskonalenie wszystkich stosowanych oraz wprowadzanie nowych technologii i wyrobów;
  • zrównoważony rozwój firmy z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska;
  • zapewnienie pracy i odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracownikom.

Nasz wysiłek i zaangażowanie zyskują odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyróżnieniach, przyznawanych naszym wyrobom na targach, wystawach i konkursach. Potwierdzeniem naszej dbałości o jakość wyrobów i dobro klienta są uzyskane przez nas certyfikaty: Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, wydany przez Bureau Veritas Certification, a także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji.