Laboratorium

Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska

Lucyna Szyngiera

tel.: 15 856 5550
fax: 15 855 5645
e-mail: LSzyngiera@zchsiarkopol.pl

Laboratorium Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. wykonuje:

  • badania składu chemicznego nawozów i surowców mineralnych,
  • badania fizykochemiczne i chemiczne siarki,
  • badania chemiczne próbek wód i ścieków,
  • pomiary na stanowiskach pracy (zapylenie, hałas, krystaliczna krzemionka-frakcja respirabilna),
  • pobory próbek wód i ścieków, powietrza na stanowiskach pracy.

Laboratorium wykonuje pomiary z wykorzystaniem metod klasycznych i w coraz większym zakresie metod instrumentalnych z użyciem:

  • spektrometru emisyjnego ICP-OES,
  • chromatografów jonowych,
  • spektrometru FTIR,
  • laserowego miernika wielkości cząstek od 0,02 µm do 2000 µm,
  • półautomatycznego systemu do oznaczania azotu.

Laboratorium wdrożyło certyfikowany system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (certyfikat akredytacji nr AB 933) oraz akredytowane metody w zakresie badań wód, ścieków i badań wykonywanych w środowisku pracy.