Media

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie dostawy mediów energetycznych:

  • energii elektrycznej – informacje w zakładce OSD Energia Elektryczna,
  • gazu ziemnego – informacje w zakładce OSD Gaz,
  • wody pitnej i przemysłowej,
  • sprężonego powietrza.

Działamy na obszarze obejmującym tereny zabudowy przemysłowej (po Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki ) i na części terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Na wyżej wymienionym obszarze, znajdującym się w rejonie granicy miasta Tarnobrzeg z gminą Nowa Dęba, mamy rozbudowaną sieć:

  • elektroenergetyczną,
  • gazu ziemnego,
  • wody pitnej i przemysłowej,
  • sprężonego powietrza.

Posiadamy także sieć kanalizacji przemysłowej, deszczowej oraz sanitarnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Telefony kontaktowe do osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu w sieciach gazowych, sprężonego powietrza, wodnych i kanalizacyjnych:

w dni robocze od 7:00 do 15:00 – Mirosław Kwapisz, tel.: 609 498 834
całodobowo: dyżurny sieci, tel.: 691 477 909