Projekty Unijne

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW dla ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. poprzez inwestycje w energię odnawialną. Cele szczegółowe to: Wytwarzanie energii z OZE, redukcja kosztów za energię elektryczną, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO₂, wykorzystanie potencjału alternatywnych źródeł energii w regionie, promowanie OZE w regionie, w tym postaw związanych z oszczędzaniem energii.

Planowane efekty realizacji projektu to: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji wykorzystującej OZE, spadek emisji gazów cieplarnianych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 843 568,75 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 209 615 zł.


ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji demonstracyjnej nowego procesu technologicznego wytwarzania innowacyjnych nawozów siarko-wo-bentonitowych w formie kulistych granul ułatwiających dyspersję, wzbogaconych o siarczany i mikroelementy”.

Celem projektu jest przeprowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych, przez zespół badawczy ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. we współpracy z jednostkami naukowymi (wybranym podwykonawcą jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach), na zbudowanej w projekcie instalacji demonstracyjnej, celem pozyskania danych na temat zachowania i wydajności w skali półprzemysłowej nowej technologii wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego, opartej o własny patent Wnioskodawcy nr PL206943.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 822 152,28 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 34 555 380,71 zł