Dowiedz się co nami kieruje.


POLITYKA JAKOŚCI

Podstawowe założenia i cele Polityki Jakości ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. to:

Założenia:

 • spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów przy jednoczesnym dążeniu do utrzymania jakości wyrobów i usług na poziomie co najmniej takim, jaki oferuje konkurencja,
 • ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonującego w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. Systemów Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Cele:

 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • doskonalenie procesu zakupów, pozwalające wykluczyć dostawy niezgodne z naszymi wymaganiami,
 • doskonalenie procesów technologicznych dla zmniejszenia jednostkowych kosztów wytwarzania,
 • realizowanie procesów w sposób stabilny, aby zminimalizować ilości wyrobów niezgodnych z wymaganiami,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu,
 • prowadzenie działalności przemysłowej bezpiecznej dla załogi i przyjaznej dla środowiska,
 • pełne zaangażowanie pracowników spółki do realizacji ustalonych celów jakościowych.

Polityka Jakości ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron.

Dbamy o to co nas otacza.


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Podstawowe założenia i cele Polityki Środowiskowej ZAKŁADÓW CHEMICZNCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. to:

Założenia:

 • przestrzeganie obowiązujących praw i norm ekologicznych,
 • podejmowanie działań ograniczających zakres oddziaływania na środowisko,
 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskiem.

Cele:

 • stosowanie w możliwie szerokim zakresie technik i technologii produkcji ograniczających zakres korzystania ze środowiska,
 • optymalizacja wskaźników zużycia surowców i mediów energetycznych w realizowanych procesach produkcyjnych,
 • ograniczanie możliwości powstawania szkód w środowisku, poprzez zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz ograniczanie skutków zaistniałych awarii,
 • monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej załogi,
 • doskonalenie zasad komunikacji i przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a zainteresowanymi stronami.

Polityka Środowiskowa ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.  dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych stron.

Potwierdzenie dbałości o każdy detal.


CERTYFIKATY