Prezes ZarząduWiktor Stasiak

Wiceprezes ZarząduMateusz Kutrzeba

Członek ZarząduKazimierz Tarnawski