„Rada Nadzorcza Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 2 lipca 2024 r. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne wszczęte w dniu 20 czerwca 2024 i powołała z dniem 5 lipca 2024 roku

  • Pana Andrzeja Maderę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.;
  • Pana Jacka Jasińskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.”