Wojciech Brzezowski Zbigniew Osowski Jerzy Komarnicki
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Członek Zarządu ds. Technicznych