COVID-19

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie Spółki, ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także regulacjami wynikającymi z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju – wdrożyły specjalne procedury chroniące naszych Pracowników, Klientów oraz Partnerów biznesowych.

W związku z powyższym informujemy, iż przed wejściem/wjazdem na teren Spółki wprowadziliśmy do odwołania bezwzględny obowiązek:

 • poddania się pomiarowi temperatury ciała;
 • dezynfekcji rąk;
 • posiadania i stosowania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos –  (nie dopuszczalne jest stosowanie innych równoważnych środków ochrony indywidualnej, np. przyłbic, szalików, itp.).
 • zachowywania bezpiecznej odległość od rozmówcy (co najmniej1,5 metra).

Osoby nie stosujące się do powyższych zasad nie będą miały możliwości wstępu na teren Spółki, a w przypadku nie przestrzegania ww. zaleceń nie będą obsługiwane i zostaną poproszone o opuszczenie terenu Spółki.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o. podjęły liczne działania mające chronić Pracowników, Klientów, Dostawców oraz Partnerów biznesowych przed skutkami pandemii COVID-19:

 • od 4 marca 2020 r. wszystkie wejścia na teren Spółki zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym;
 • od 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadziliśmy obowiązkowy pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na teren Spółki oraz wprowadziliśmy zakaz wstępu na teren Spółki osobom z temperaturą ciała powyżej 38oC;
 • pracownicy Spółki zostali wyposażeni w płyny dezynfekujące oraz środki ochrony indywidualnej;
 • zmieniliśmy zasady obiegu dokumentacji handlowej, minimalizując narażenie w procesie obsługi klientów oraz podczas załadunku i rozładunku;
 • na bieżąco informujemy naszych pracowników o obowiązujących zasadach higieny i bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia COVD-19;
 • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących stanu zdrowia pracowników niezwłocznie wdrażamy najbardziej rygorystyczne środki ostrożności; w przypadku pracowników, którzy mogli być narażeni na zakażenie wprowadziliśmy obowiązek informowania przełożonych w celu podjęcia działań zapobiegawczych;
 • wprowadziliśmy obowiązkową dezynfekcję wszystkich pomieszczeń oraz miejsc najczęściej uczęszczanych przez pracowników, kontrahentów, kierowców realizujących usługi spedycyjne – biura przepustek, biura obsługi klientów, pomieszczenia socjalno-sanitarne;
 • wprowadziliśmy ograniczenia dla spotkań zewnętrznych i wewnętrznych oraz tam gdzie jest to możliwe zastąpiliśmy je telekonferencjami; tam gdzie jest to możliwe, pracownicy otrzymali zalecenie pracy zdalnej;
 • ograniczyliśmy do niezbędnego minimum delegacje służbowe oraz możliwość wejścia na teren Spółki osób trzecich;
 • wprowadziliśmy rotacyjny system korzystania z pomieszczeń wspólnych (szatnie, łaźnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne), w celu zminimalizowania kontaktu pomiędzy pracownikami;
 • wprowadziliśmy nowe regulacje dla osób z zewnątrz (podwykonawcy, przewoźnicy) dotyczące zasad wstępu i przebywania na terenie Spółki;
 • załadunek naszych towarów oraz rozładunek surowców odbywa się według nowych, rygorystycznych zasad, z możliwie maksymalnym ograniczeniem kontaktu pracowników Spółki i kierowców.

Działania te zapewniają Spółce zachowanie ciągłości naszych procesów biznesowych oraz dostępności oferowanych towarów i usług. Specjalnie ułożony system zmianowy, zachowanie wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa i higieny sprawia, że procesy produkcyjne oraz dystrybucja są utrzymane bez zmian.

Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo od nas najlepszej jakości produkty przy zachowaniu obsługi na dotychczasowym, najwyższym poziomie.

Wydawanie towarów jest realizowane przez nasze magazyny w standardowym jak dotychczas zakresie oraz niezmienionych godzinach pracy.

Ponadto przygotowaliśmy kompleksowe plany działania – w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji – dotyczące w pierwszej kolejności zachowania bezpieczeństwa pracowników oraz ciągłości działań produkcyjnych naszej Spółki.

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie dotychczasowe kanały komunikacji z ZAKŁADAMI CHEMICZNYMI „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o., są nieprzerwanie do Państwa dyspozycji.