Ogłoszenie

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. oferują do sprzedaży Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą posiadającym pozwolenie w zakresie gospodarowania odpadami niżej wymienionymi asortymentami gruzu i ziemi:
• Gruz betonowy – kod odpadu 17 01 01
• Gruz betonowo – ceglany – kod odpadu 17 01 07
• Ziemia zanieczyszczona gruzem – kod odpadu 17 05 04.
1) Ceny gruzu i ziemi do negocjacji pomiędzy zainteresowanym podmiotem gospodarczym, a Sprzedającym.
2) Załadunek, organizacja i koszt transportu na koszt Kupującego.
3) Termin odbioru do uzgodnienia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
Wszystkie zainteresowane osoby zakupem gruzu i ziemi prosimy o kontakt tel. 15 856 58 65, pokój 210 w Biurowcu Administracyjnym Spółki, celem uzyskania wszelkich informacji związanych z zakupem gruzu.

Tarnobrzeg, dnia 16.11.2023 roku.