1 grudnia pod kapliczką Świętej Barbary – patronki górników, zlokalizowaną w Tarnobrzegu-Machowie, odbyła się tradycyjna barbórkowa uroczystość.

Pomimo tego, że czasy świetności Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego są już jedynie wspomnieniem, w mieście wciąż pielęgnuje się górnicze tradycje i zwyczaje. Szczególnie ważne są one dla pracowników takich spółek, jak nasza, które są kontynuatorami historii KiZPS „Siarkopol”.

Udział w barbórkowych uroczystościach jest okazją, aby oddać hołd pracownikom przemysłu siarkowego, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój Tarnobrzega i całego regionu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Grupy Kapitałowej „Siarkopol” – Prezes Zarządu Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. Jacek Maślanka, Prezes Zarządu ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” Wiktor Stasiak oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wraz z innymi delegacjami złożyli oni kwiaty pod figurą Świętej Barbary.

4 grudnia podobne uroczystości odbyły się pod figurą św. Barbary ustawioną obok Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, a także pod pomnikiem profesora Stanisława Pawłowskiego.

Tego dnia odsłonięto również pamiątkową tablicę na budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7, w którym niegdyś siedzibę miała „Dyrekcja Kopalni Siarki Tarnobrzeg – w budowie”.

Tarnobrzeskie obchody górniczego święta zakończyła uroczysta msza św. w kościele pw. św. Barbary.