Przypominamy, że 12 stycznia mija termin składania wniosków o dofinansowanie wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest na nowe – bezpieczne dla zdrowia i przyjazne dla środowiska.

Wsparciu podlegają budynki służące do produkcji rolnej, o powierzchni dachu nie większej niż 500 mkw.

Co ważne, dofinansowanie rozlicza się oddolnie – po zrealizowaniu wymiany dachu. Na rozpoczęcie przedsięwzięcia może zostać przyznana zaliczka w wysokości 50% wartości dopłaty, o ile we wniosku znajdzie się taka informacja.

O udzielenie wsparcia może wystąpić osoba, która:

  • jest właścicielem / współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r