Zapytaliśmy, jak dzieci z przedszkola nr 6 w Tarnobrzegu poradziły sobie z uprawą roślin w domowej szklarni Green Farm, którą placówka ta otrzymała, jako nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie towarzyszącym kampanii edukacyjnej „Od ziarna aż po plon”, organizowanej przez Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg. Oto co usłyszeliśmy od pani Wioletta Skoczek z „Szóstki”, która jest koordynatorką tego zielonego projektu:

To świetny sposób na nowoczesną naukę poprzez zabawę, zdobywanie nowych umiejętności, kontakt z techniką i kształtowanie postaw prozdrowotnych u młodych ludzi. W pierwszej kolejności wysialiśmy rzeżuchę. Po krótkim czasie mogliśmy zaobserwować pełen sukces. Od ziarenka do plonu – jak mówi hasło akcji, i dalej na talerze z obiadem. Widok szczerej radości dzieci, obserwujących dzień po dniu kiełkujące roślinki, jest bezcenny! Wkrótce planujemy zasiać sałatę – mówi.

Fot. Przedszkole nr 6 w Tarnobrzegu