11 lutego oficjalne oddano do użytku farmę fotowoltaiczną, która zaopatrywać będzie w energię elektryczną Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg, będące częścią Grupy Kapitałowej „Siarkopol”.

Farma o mocy dwóch megawatów powstała na terenie nieczynnego zbiornika wodnego, przy ulicy Strefowej w Tarnobrzegu. Składa się z 5796 modułów fotowoltaicznych. Koszt jej budowy to ponad 8 mln zł, z czego 2,8 mln zł stanowi dotacja z Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. To największa tego typu instalacja w Tarnobrzegu. Wytwarzana przez nią energia stanowić będzie około 15 procent całego zapotrzebowania na prąd Zakładów Chemicznych „Siarkopol”.

W piątek na terenie sąsiadującym z nowo powstałą farmę fotowoltaiczną zorganizowano krótką uroczystość jej oficjalnego otwarcia. Wzięli w niej udział między innymi: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Jacek Maślanka, członek zarządu ds. operacyjnych Wiktor Stasiak i przewodniczący Rady Nadzorczej tego przedsiębiorstwa Krzysztof Kalinka, prezes Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Wojciech Brzezowski, członek zarządu ds. technicznych Jerzy Komarnicki oraz przewodniczący Rady Nadzorczej – i jednocześnie wicedyrektor Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park „Wisłosan” – Marian Cąpała, a także członek Rady Nadzorczej Dariusz Mikosa.

Energia pozyskana z ogniw fotowoltaicznych będzie w całości wykorzystywana w produkcji przemysłowej realizowanej przez Zakłady Chemiczne „Siarkopol”. Otwarcie farmy pozwoli nam zmniejszyć koszty energii elektrycznej, która jest dla naszej spółki kluczowa. Ta inwestycja pozwoli nam też zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jest to więc przedsięwzięcie przyjazne środowisku – mówił Wojciech Brzezowski, prezes Zakładów Chemicznych „Siarkopol”. – Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Władysławowi Ortylowi. Dzięki jego pomocy spółka pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego prawie trzy miliony złotych na realizację tej inwestycji. Jesteśmy prekursorem tego typu rozwiązań na terenie naszego powiatu i mamy nadzieję, że nasz przykład będzie zachętą dla innych przedsiębiorstw, aby także realizowały inwestycje pozwalające na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Działania Grupy Kapitałowej „Siarkopol” wpisują się w politykę Unii Europejskiej i naszego kraju, zmierzającą do tego, aby maksymalnie chronić środowisko. Warto wspierać takie projekty. Gratuluję, bo wchodzenie w nowe obszary działalności zawsze jest wyzwaniem. Tutaj bardzo dobrze sobie z tym poradzono. To dobry przykład dla pozostałych firm, które na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park „Wisłosan” lokują swoją działalność – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. – Ta inwestycja niesie ze sobą także bardzo ważny efekt związany z rekultywacją. Ten teren, doświadczony wieloletnią eksploatacją złóż siarki, w dalszym ciągu wymaga takich działań. Myślę, że Grupa Kapitałowa „Siarkopol” wypełnia tę misję. Gratuluję realizacji tego przedsięwzięcia, deklaruję dalsze wsparcie i zachęcam firmę do dalszego korzystania z funduszy europejskich.

Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Jacek Maślanka zapowiedział kolejne inwestycje w energię odnawialną.

Dziś oddajemy do użytku inwestycję, która wpisuje się w strategię działalności Grupy Kapitałowej związaną z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. To druga taka farma należąca do naszej grupy. Pierwsza powstała w roku 2020 na terenach pokopalnianych w Jeziórku. Obydwie te inwestycje otrzymały wsparcie od pana marszałka, za co chciałbym dziś bardzo serdecznie podziękować. W kwietniu będziemy oddawać do użytku koleją farmę, o mocy jednego megawata. W planach mamy osiągniecie do roku 2024 łącznej mocy 14 megawatów. Jeszcze w tym roku zaczniemy budowę farmy o mocy 4 megawatów, głównie pod potrzeby Zakładów Chemicznych „Siarkopol” – mówił J. Maślanka.

Podstawowe parametry farmy:
Moc: 1,99MWe
Długość sieci elektroenergetycznej: 0,64 km
Liczba modułów fotowoltaicznych 5 796 szt.