W dniach 17-19 maja 2023 r. w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbyło się XII Ogólnopolskie Sympozjum GRANULACJA 2023 – Stan techniki i nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji.
Było to kolejne spotkanie przedstawicieli instytutów naukowych, ośrodków badawczych, zakładów produkcyjnych oraz biur projektowych, zajmujących się rozpowszechnionymi i nowatorskimi procesami granulacji w szerokim ujęciu ich zastosowań. Wzięło w nim udział 5 przedstawicieli ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
Na Sympozjum wygłoszone zostało 19 referatów, dotyczących różnych aspektów granulacji. Wśród nich był również referat opracowany przez naszych pracowników pt. „Proces granulacji innowacyjnych nawozów siarkowo-bentonitowych i mechanizmy ich przyswajania” przedstawiający wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Budowa instalacji demonstracyjnej nowego procesu technologicznego wytwarzania innowacyjnych nawozów siarkowo – bentonitowych w formie kulistych granul ułatwiających dyspersję, wzbogacanych o siarczany i mikroelementy”. Prelegentem był Łukasz Milo, na co dzień pracownik Zespołu Głównego Technologa. Tematyka artykułu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników sympozjum.