W dniach 14-16.09.2022 r. w siedzibie Zespołu Zamkowo-Parkowego w Baranowie Sandomierskim odbyła się konferencja z udziałem kluczowych klientów sieci sprzedaży nawozów mineralnych ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Celem konferencji było omówienie aktualnej sytuacji na rynku nawozowym oraz przybliżenie nowych unijnych przepisów. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z liniami produkcyjnymi nawozów mineralnych oferowanymi przez Spółkę. Przedstawiono najnowsze przedsięwzięcia Spółki przyjazne środowisku m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 2MW zlokalizowaną na terenie nieczynnego zbiornika wodnego przy ulicy Strefowej w Tarnobrzegu.
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania nowej inwestycji Spółki jaką jest linia do konfekcjonowania nawozów ogrodniczych Ogród 2001. Zaprezentowano również nową, rozszerzoną ofertę produktową specjalistycznych nawozów siarkowych – WIGOR S.

Konferencja umożliwiła wzajemną wymianę informacji i spostrzeżeń w handlu nawozami, ale także stała się skutecznym narzędziem w zacieśnieniu współpracy oraz nawiązaniu nowych kontaktów.

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o pragną podziękować wszystkim Uczestnikom konferencji za liczne przybycie, aktywny udział w obradach, a także za wspaniałą atmosferę