Aleksandra Krudysz wygrała konkurs na projekt i wizualizację zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem Biura Obsługi Klienta ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol”, zorganizowany przez Spółkę wraz z Zespołem Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu.

Do udziału w konkursie w połowie grudnia zaproszono uczniów klas o profilu architektura krajobrazu. W jego pierwszym etapie przeprowadzili oni inwentaryzację terenu, która pozwoliła im zorientować się w rozmieszczeniu elementów architektury i nasadzeń w otoczeniu BOK ZCh „Siarkopol”, a także wykonać niezbędne pomiary. Następnie grupa, która zdecydowała się podjąć wyzwanie przygotowania projektu mającego odmienić oblicze tego miejsca, zapoznała się z oczekiwaniami pracowników Spółki.

Ostatecznie na konkurs wpłynęło siedem prac. Jury składające się z nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 oraz pracowników ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” za najlepszą uznało tę przygotowaną przez uczennicę klasy 3, Aleksandrę Krudysz. W nagrodę otrzymała ona laptop Dell Inspiron, a koncepcja jej autorstwa zostanie niebawem zrealizowana. Opiniując propozycje uczniów, jury zwracało uwagę na estetykę prac, oceniało jakość i pomysłowość projektu technicznego oraz wizualizacji, a także ich zgodność z przedstawionymi na początku założeniami.

Gratuluję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Poziom prac był bardzo wysoki. Wybór tej najlepszej nie był więc łatwy – mówi Wiceprezes Zarządu ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol” Mateusz Kutrzeba. – Zwycięski projekt spełnia wszystkie nasze wymagania, a jednocześnie wpisuje się w aktualne trendy w architekturze krajobrazu, na czym nam bardzo zależało. Jego wykonanie zdecydowanie uatrakcyjni teren przy Biurze Obsługi Klienta naszej Spółki. Jesteśmy przekonani, że tę zmianę docenią także nasi klienci.

Wybrany projekt został przygotowany techniką swobodną. Jego autorka postawiła na zaokrąglone linie. Pojawiają się w nim różne elementy architektury krajobrazu, między innymi trejaże. Zakłada także zastosowanie szarego i białego kruszywa. A w całość została wkomponowana roślinność – mówi Katarzyna Ramian, nauczycielka architektury krajobrazu w ZS nr 2. To ona wraz z Wioletą Orłowską sprawowała nadzór merytoryczny nad konkursem.

Aleksandra Krudysz werdykt jury przyjęła z wielką radością. Pytana o pracę nad projektem odpowiadała, że zadanie konkursowe było bardzo wymagające i stanowiło dla niej duże wyzwanie.

Jestem bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że wygram. Warto brać udział w tego typu przedsięwzięciach. To najlepsza forma nauki – mówiła po ogłoszeniu wyników konkursu.

Drugie miejsce zdobyła praca przegotowana przez Annę Kamudę, a trzecie projekt autorstwa Oliwii Dec. Obie w nagrodę otrzymały tablety graficzne. Swoje pomysły do konkursu zgłosili także: Kinga Kasprzycka, Kamil Żądło, Kamila Dul i Oliwia Biu Quoc. Oni również otrzymali nagrody.

Cieszę się, że nasza młodzież poprzez udział w takich konkursach może zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. To bardzo cenne doświadczenia, mające istotny wpływ na rozwój młodych ludzi. Na pewno będą procentować w przyszłości – podsumował dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, Marek Szczytyński.