Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 88/X/2022 z dnia 14.05.2022 dotyczący postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu Kwestionariusz osobowy kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu/ Członka Zarządu Spółki ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
więcej informacji