Nasza firma w celu ciągłego doskonalenia swoich produktów prowadzi obserwacje wzrostu i jakości plonów na poletkach doświadczalnych. Jedna z takich upraw znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego Tomasza Kuchty na tarnobrzeskim osiedlu Sobów.

Nasza współpraca rozpoczęła się na przełomie 2019/2020 roku. Stworzyliśmy dwa poletka doświadczalne o łącznej powierzchni 6 ha. Wysiano na nich został nawóz Tarnogran R z borem w dawce około 650 kg. Na działki kontrolne w tym samym czasie wysiany został alternatywny nawóz. Przed wysiewem nawozów pobraliśmy próby glebowe zarówno z poletek doświadczalnych, jak i z działek kontrolnych, w celu ich późniejszego porównania.

Na wcześniej nawożonych glebach zasiano rzepak ozimy, pszenożyto ozime, jęczmień ozimy oraz pszenice ozimą.

Jestem zadowolony ze współpracy z Zakładami Chemicznymi „Siarkopol”. Produkty, które otrzymuję od firmy w celach doświadczalnych są bogate w mikroelementy, czego nawozom z konkurencyjnych firm często brakuje. Sam nawóz wysiewał się bardzo łatwo i precyzyjnie. Nie występował problem zbrylenia granulek. Po dłuższym czasie stosowania nawozów zauważyłem, że rośliny są zdrowsze i dużo później pojawiły się niedobory. Na plus zasługuje również sama konstrukcja big baga, po rozcięciu którego, cały nawóz wysypuje się bez konieczności wygarniania resztek z jego zakamarków – mówił Tomasz Kuchta, właściciel gospodarstwa rolnego w Sobowie.

Poletka doświadczalne to znakomita forma sprawdzenia efektywności produktów na żywym organizmie jakim są grunty rolne. Mamy okazje naocznie przetestować działanie nawozów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić ewentualne zmiany. Dzięki takim doświadczeniom poletkowym jesteśmy w pełni świadomi jakości swoich wyrobów – mówi Wojciech Brzezowski, prezes Zakładów Chemicznych „Siarkopol”.

Fot. Tomasz Kuchta