„ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o. informują, że w dniu 18.09.2020 w portalu Baza Konkurencyjności ukazało się zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Wykonanie niwelacji terenu w ramach realizacji projektu Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej” w ramach projektu RPPK.03.01.00-18-0076/17, znak sprawy: ZCh/135/TI/449/2020

W załączeniu dokument publikacji wygenerowany przez Bazę Konkurencyjności.

Link do zapytania ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6523


  • Podmiot udostępniający: ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o.
  • Informację wytworzył: Zespół Inwestycji
  • Informację wprowadził: Roman Wadas
  • Data wytworzenia: 22.09.2020
  • Data publikacji: 22.09.2020
  • Termin ostatniej modyfikacji: 22.09.2020
  • Termin zakończenia: 05.10.2020 00:00