Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu została zwycięzcą pierwszej edycji konkursu zorganizowanego w ramach akcji „Stawiamy na edukację”. Placówka otrzyma bon pieniężny o wartości 20 tysięcy złotych, ufundowany przez Zakłady Chemiczne „Siarkopol”.

Konkurs adresowany był do szkół podstawowych z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Placówki edukacyjne składały wnioski, w których wskazywały przeznaczenie środków finansowych, o które się ubiegają, i uzasadniały, dlaczego to one powinny uzyskać wsparcie. Dodatkowo miały za zadanie przedstawić pomysł na akcję ekologiczną, którą zrealizują w przypadku wygranej w konkursie.

 „Siarkopol” od początku swego istnienia był dla Tarnobrzega elementem miastotwórczym. Stymulował też rozwój całego regionu tarnobrzeskiego. Grupa Kapitałowa „Siarkopol” i Zakłady Chemiczne „Siarkopol” starają się nawiązywać dziś do tej historycznej roli i wspomagać rozwój sportu, kultury czy edukacji na tym terenie. Stąd też nasze zaangażowanie w rozwój świadomości ekologicznej dzieci z przedszkoli czy szkół podstawowych, a także idące w ślad za nim wsparcie finansowe dla placówek edukacyjnych. Młode pokolenia mieszkańców Tarnobrzega i całego naszego regionu powinny mieć możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji w jak najlepszych warunkach. Jesteśmy przekonani, że jest to inwestycja najlepsza z możliwych – mówi Wiceprezes Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o, Mateusz Marek Kutrzeba.

– Otrzymaliśmy łącznie piętnaście wniosków ze szkół z terenu Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Wybór tego zwycięskiego był bardzo trudny. Większość szkół przedstawiła bardzo ciekawe i oryginalne propozycje – zarówno w kwestii doposażenia, jak i pomysłów na akcje promujące ekologię. Zgodnie z regulaminem w tym roku mogliśmy jednak nagrodzić tylko jedną placówkę – mówi M.M. Kutrzeba. – Komisja konkursowa spotykała się dwa razy, zanim ostatecznie zdecydowała o wyborze zwycięzcy. Wygrał wniosek zakładający realizację przedsięwzięć, które pozwolą prowadzić edukację kulturalną, teatralną, muzyczną, a także przyrodniczą w sposób bardziej nowoczesny i spektakularny. Projekty, które zostały w nim opisane, będą służyć całej szkolnej społeczności przez długie lata.

Za najlepszy projekt uznano ten zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu. Zdobył 96 punktów na 100 możliwych. Zakłada on przebudowę szkolnej auli, która jest jedną z wizytówek szkoły. To tam odbywają się wszystkie najważniejsze uroczystości, pokazy i występy. To miejsce, w którym dzieci mogą realizować swoje pasje i rozwijać się w dziedzinach związanych z szeroko pojętą kulturą i występami scenicznymi. Aula ma jednak już swoje lata, wymaga remontu, a także doposażenia. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Zakłady Chemiczne „Siarkopol” możliwy będzie między innymi zakup i montaż nowej kurtyny, oświetlenia i rolet, a także krzeseł dla widowni.

– Jesteśmy bardzo wdzięczny za tą akcję, gdyż taki rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego i takie działanie na rzecz społeczności są niezwykle wartościowe. Dzięki firmie Zakłady Chemiczne „Siarkopol” możemy zrealizować nasze plany. Pozyskane środki finansowe przekażemy na poczet remontu auli, miejsca bardzo ważnego, a równocześnie najmniej doinwestowanego. Z racji, iż ponad 10 procent naszej społeczności uczniowskiej to dzieci z wszelkimi zaburzeniami ruchowymi i rozwojowymi, uwzględniając ich potrzeby narodził się pomysł stworzenia w ramach projektu ekologicznego „Szkolnego ogrodu sensorycznego”. Będzie to swoista oaza przyrodnicza, która szczególnie posłuży potrzebom rozwojowym wspomnianych dzieci, ale i nie tylko. Jesteśmy bardzo dumni, że komisja konkursowa wybrała właśnie nasz wniosek. Serdecznie dziękujemy! – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu, Paweł Paradowski.

W przygotowaniu zwycięskiego projektu pomagała Jolanta Tworek, nauczycielka biologii, geografii i przyrody, oraz wicedyrektor Monika Czechura.

– My jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś dobrego na rzecz edukacji – nie inaczej jest w tym przypadku. Szkoła Podstawowa nr 10 w zupełności zasługuje na tę nagrodę. Jest jedną z najstarszych placówek w naszym mieście, uczęszcza do niej blisko ośmiuset uczniów, a uczy w niej ponad stu nauczycieli. Szkoła ta prowadzi także rozmaite zajęcia dodatkowe, a także promuje zdrowie, czego potwierdzeniem jest uzyskany certyfikat krajowy. Uważam, że wiele projektów nadesłanych przez inne szkoły stanowi gotowe pomysły na małe budżety obywatelskie. Serdecznie gratuluję panu dyrektorowi! – mówi Anna Pekár wicedyrektor PCEN w Rzeszowie ds. Oddziału w Tarnobrzegu.

W ramach projektu ekologicznego zwycięska placówka zadeklarowała się stworzyć „Szkolny ogród sensoryczny”, będący miejscem ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu. W planach jest między innymi stworzenie kwietnej łąki, miejsca, w którym dzieci mogłyby obcować z przyrodą, a wokół niej ścieżki wykonanej z różnych materiałów, po której uczniowie mogliby chodzić boso, stymulując zmysł dotyku. Projekt zakłada ustawienie tablic z opisami roślin łąkowych, a także ławek, karmników dla ptaków i budek lęgowych. Całość ma stworzyć doskonałe miejsce do obserwowania otaczającej nas natury i do edukacji przyrodniczej.

Do oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu i przekazania bonu doszło podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 lipca w siedzibie zwycięskiej szkoły.

 Gratulujemy dyrekcji i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 10. Mamy nadzieję, że niebawem ujrzymy efekty zamierzeń opisanych w zwycięskim wniosku. Dziękujemy wszystkim placówkom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie i poświęcić czas na przygotowanie i opisanie swoich pomysłów. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich nie zostanie odłożona na półkę, ale doczeka się realizacji – podsumował Wiceprezes Zarządu Spółki Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o, Mateusz Marek Kutrzeba.

Komisja konkursowa oceniała: zgodność wniosków z regulaminem (30 pkt.), cel projektu „doposażeniowego” (20 pkt.), cel przeznaczenia środków finansowych (20 pkt.), a także cel, pomysłowość i oryginalność projektu ekologicznego (30 pkt.).

Wysoko oceniono także wnioski złożone przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie (92 punkty), Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego w Tarnobrzegu (91 punktów) oraz Szkołę Podstawową im. Fabiana Dury w Chmielowie (90 punktów) i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Skopaniu (90 punktów).

Partnerem akcji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.