20 września nasza firma uczestniczyła w warsztatach polowych zorganizowanych w ramach „Tygodnia z Ziemniakiem” w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie.

Rejon Sieradza, Błaszek i Warty to zagłębie produkcji ziemniaków konsumpcyjnych oraz warzyw korzeniowych i kapustnych. Stosuje się tu nowoczesne technologie uprawy, np. uprawę wczesnych ziemniaków pod agrowłókniną, nawożenie kropelkowe i inne. W rejonie są punkty handlowe, które oferują nasze nawozy rolnicze i ogrodnicze oraz specjalistyczne, są to m.in. MANREK Kliczków, INAGRI Sieradz, CROPPER Zapole, AGRO-EFEKT Syców oddz. Smaszków k. Błaszek. Produkowane przez nas nawozy są znane w środowisku rolników i powszechnie stosowane w produkcji rolnej.

Na warsztaty zaproszono 400 producentów ziemniaków. Na poletkach o powierzchni ponad 3 ha zostały zaprezentowane 42 odmiany ziemniaków z 8 hodowli. Oprócz odmian „starych” i wszystkim znanych, było też kilka nowości. Prezentowano odmiany ziemniaka, do nawożenia których użyto naszych nawozów posypowych: Tarnogran 25, Tarnogran 9, Siarczan Magnezu, Pro-Siarka.

Organizator wystawy wydał folder informacyjny, w którym zamieszczono opis technologii nawożenia ziemniaków i informacją o naszych produktach.

W warsztatach uczestniczyli rolnicy zainteresowani tematem uprawy ziemniaków. Byliśmy jedynym obecnym tam producentem nawozów. Imprezę uważam za udaną i godna kontynuowania – podsumował Jarosław Sołtysiński, starszy specjalista ds. handlu w Zakładach Chemicznych „Siarkopol”.

Fot. ŁODR zs. w Bratoszewicach. Oddział w Kościerzynie, własne